Helaas zijn wij getroffen door een telefoonstoring. In urgente gevallen, met name voor examenleerlingen, kunt u mailen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl.