Een fijne en leerzame middag voor enthousiaste leerlingen uit groep 8!
Van biologie, kunst, muziek tot Klassieke talen en aardrijkskunde: er was heel veel te ontdekken op de Burggravenlaan…

  

   

Foto’s: mw. de Vries