Downloads

Verzuimprotocol Bonaventura College 2022-2023
Instructie ziekmelden via Magister
Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw zoon of dochter is. Daarom gelden de volgende regels.

Ziek melden en beter melden

  • Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat de ouders dit ‘s ochtends voor 8.15 mailen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl met vermelding van de voornaam, achternaam en de klas van de leerling. Voor vragen kunt U bellen naar nummer 071 5660166. U kunt ook een ziekmelding doen in Magister. Lees hier de regels die gelden voor deze meldingen in Magister.
  • Als een leerling in de loop van een schooldag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator. Voordat de leerling naar huis kan, neemt de verzuimcoördinator samen met de leerling contact op met de ouders.
  • Op de dag dat de leerling weer naar school komt, geven de ouders een betermelding door, via een mail naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. In de mail de voornaam, achternaam en de klas van de leerling, alsmede de begin- en einddatum van de absentie. In samenspraak met Bureau Leerplicht doen we een melding bij de GGD als een leerling meer dan vier keer in een kwartaal is ziekgemeld. Voor vragen kunt U bellen met nummer 071 5660166
  • Bij andere (dokters)afspraken: geef dit graag tijdig door, door te mailen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. Vermeld hierbij de naam en klas van de leerling en de reden  van de absentie. Vermeld ook welke lesuren (ook al is het deels) de leerling afwezig is. We verwachten dat, als het mogelijk is, medische afspraken buiten schooltijd gemaakt worden.

Absentie

  • Een leerling die te laat komt, haalt een briefje bij de conciërge. De leerling dient de volgende dag zich voor 8.00 uur te melden.
  • Een absentie die niet binnen drie werkdagen is verklaard, geldt als ongeoorloofd verzuim.
  • Een leerling die absent is zonder melding van u moet dit helaas inhalen door per gemist uur 2 uur in te halen.
  • Bij 12 of meer ongeoorloofde absenties moeten wij een leerling melden bij Bureau Leerplicht.
  • Leerlingen die per periode vaker dan 4 keer of langer dan 2 weken ziek zijn, worden in overleg met u gemeld bij de GGD.

Speciaal verlof

Het formulier voor verzoek om vrijstelling (voor vakantie, gewichtige omstandigheden of wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging), kunt u via deze link downloaden.
Stuur het verzoek naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl.

Verzuimprotocol

De regels voor verlof en verzuim staan in het verzuimprotocol.