Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw kind is. Daarom gelden de volgende regels.

  • Bij ziekte: Gebruik voor 8:15 uur onderstaande meldingsknop. U kunt eventueel ook bellen of mailen. Herhaal dit elke dag zodat voor ons duidelijk is waar de leerling is.
  • Bij andere (dokters)afspraken: Geef dit tijdig door via onderstaande meldingsknop of via de mail. Vermeld duidelijk de naam en klas van de leerling en de reden en tijd van de absentie.
  • Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de verzuimcoördinator of de teamleider van de dag. Na contact met de ouders mag de leerling naar huis. De ouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van een ziekmelding.
  • Een leerling die te laat komt, haalt een briefje bij de conciërge. Bij geldige reden levert hij daarvoor een briefje in of u stuurt hierover een mail. Anders moet de leerling zich de volgende dag om 8:00 uur melden.
  • Een absentie die niet binnen twee weken is verklaard, geldt als ongeoorloofd verzuim.
  • Een leerling die absent is zonder melding van u moet dit inhalen door per gemist uur 2 uur in te halen en dit op een stempelkaart te laten aftekenen.
  • Bij 9 of meer ongeoorloofde absenties moeten wij een leerling melden bij Bureau Leerplicht.
  • Leerlingen die per periode vaker dan 4 keer of langer dan 2 weken ziek zijn, worden in overleg met u gemeld bij de GGD.
  • Ons volledige verzuim- en verlofbeleid kunt u hier nalezen.

Ziek melden Beter melden