Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw zoon of dochter is. Daarom gelden de volgende regels.

  • Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, verwachten we dat de ouders dit tussen 07.15 en 8.00 uur telefonisch melden via 071 5660166 of dat zij een mail sturen naar verzuimbu@bonaventuracollege.nl. Als leerlingen in de loop van een schooldag ziek worden, melden zij zich bij de verzuimcoördinator. Voordat de leerling naar huis kan, neemt de verzuimcoordinator samen met de leerling contact op met de ouders. Op de dag dat de leerling weer naar school komt, geven de ouders een betermelding door. Dit kan telefonisch via het nummer 071 5660166 of via de mail verzuimbu@bonaventuracollege.nl.
  • Bij andere (dokters)afspraken: geef dit graag telefonisch tijdig door of via het mailadres (vermeld hierbij duidelijk de naam en klas van de leerling en de reden en tijd van de absentie).
  • Op de dag dat de leerling weer naar school komt, geven de ouders een betermelding door. Dit kan telefonisch via het nummer 071 5660166 of via de mail (verzuimbu@bonaventuracollege.nl). In de mail wordt de voor- en achternaam van de leerling vermeld alsmede de begin- en einddatum van de absentie. In samenspraak met Bureau Leerplicht doen we een melding bij de GGD als een leerling meer dan vier keer in een kwartaal is ziekgemeld.
  • Een leerling die te laat komt, haalt een briefje bij de conciërge. De leerling dient de volgende dag zich voor 8.00 uur te melden.
  • Een absentie die niet binnen drie werkdagen is verklaard, geldt als ongeoorloofd verzuim.
  • Een leerling die absent is zonder melding van u moet dit helaas inhalen door per gemist uur 2 uur in te halen.
  • Bij 9 of meer ongeoorloofde absenties moeten wij een leerling melden bij Bureau Leerplicht.
  • Leerlingen die per periode vaker dan 4 keer of langer dan 2 weken ziek zijn, worden in overleg met u gemeld bij de GGD.