Met elkaar proberen wij verzuim natuurlijk te voorkomen. Mocht verzuim echter onvermijdelijk zijn, is het belangrijk dat wij altijd weten waar uw zoon of dochter is. Daarom gelden de volgende regels.

  • Bij ziekte: kunt U bellen (071-5660166) of mailen (verzuimbu@bonaventuracollege.nl), graag voor 8.15 uur. Herhaal dit elke dag zodat voor ons duidelijk is waar de leerling is.
  • Bij andere (dokters)afspraken: geef dit graag telefonisch tijdig door of via de mail (met dit contactformulier). Vermeld duidelijk de naam en klas van de leerling en de reden en tijd van de absentie.
  • Bij herstel na ziekte kunt u dit formulier gebruiken.
  • Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich bij de verzuimcoördinator. Na contact met de ouders mag de leerling naar huis. De ouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van een ziekmelding.
  • Een leerling die te laat komt, haalt een briefje bij de conciërge. De leerling dient de volgende dag zich voor 8.00 uur te melden.
  • Een absentie die niet binnen drie werkdagen is verklaard, geldt als ongeoorloofd verzuim.
  • Een leerling die absent is zonder melding van u moet dit helaas inhalen door per gemist uur 2 uur in te halen.
  • Bij 9 of meer ongeoorloofde absenties moeten wij een leerling melden bij Bureau Leerplicht.
  • Leerlingen die per periode vaker dan 4 keer of langer dan 2 weken ziek zijn, worden in overleg met u gemeld bij de GGD.
  • Ons volledige verzuim- en verlofbeleid kunt u hier nalezen.