Downloads

Verzuimprotocol Bonaventura College 2023-2024
Verzuimkaart Bonaventura College 2023-2024
Instructie ziekmelden via Magister
Procedure verlofaanvraag LOB-activiteit
Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Wij zien onze leerlingen graag elke dag op school. Toch kan het voorkomen dat een leerling niet in staat is om naar school te komen. De stappen die u in dat geval als ouder doorloopt, vindt u op de verzuimkaart, die u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

Verzuimprotocol
De regels voor verlof en verzuim staan in het verzuimprotocol, te downloaden bovenaan deze pagina.

Verlof vanwege LOB-activiteit
In de bovenbouw (3+4 mavo, 4+5 havo en 4+5+6 vwo) kunnen leerlingen verlof aanvragen vanwege oriëntatie op studie en/of beroep. Hiervoor geldt een aparte procedure. Onder het kopje downloads vindt u de procedure.