De schoolkosten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën.

  • Schoolboeken zijn gratis.
  • Daarnaast worden aan het schooljaar gerelateerde onderwijskosten die niet worden vergoed door het ministerie, in rekening gebracht. Hierbij kunt u denken aan woordenboeken, atlassen, rekenmachine, tekendoos, gymshirts, sportoriëntatie en activiteiten.
  • Ook worden facilitaire onderwijskosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor kluisje, leerlingenraad, schoolpasje, ouderkrant, ouderraad, bibliotheek & mediatheek, testen, reproductie & reprorecht, ICT/ELO/Magister en verzekering.
  • Tot slot vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten van schoolleven en cultuur. Daarbij kunt u denken aan vormende activiteiten, culturele activiteiten, kerst, sint, musical, muziekavonden et cetera.

Als u met een laag inkomen voor één of meer kinderen moet betalen, kan dat lastig zijn. Bij verschillende instanties kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen. Mocht u hier zelf niet uitkomen, kunt u ons er altijd om vragen.