Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis en kunnen voor het begin van het nieuwe schooljaar besteld worden bij VanDijk. De boeken worden thuis afgeleverd, zodat leerlingen de boeken kunnen kaften voordat de lessen beginnen. Aan het eind van het schooljaar moeten de leerlingen de schoolboeken inleveren bij de locatie.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde activiteiten.

Overzicht van ouderbijdrages:

ouderbijdrage klas 1
ouderbijdrage klas 2
ouderbijdrage MAVO 3 en 4
ouderbijdrage 3, 4, 5 HAVO
ouderbijdrage 3, 4, 5, 6 VWO

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het online betaalprogramma WIS Collect een digitale factuur voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolkosten, excursies en andere activiteiten. Via een link in de factuur kan direct worden betaald: via iDEAL of via een overboeking. De school gebruikt hiervoor het e-mailadres van de ouders uit Magister. Ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten en diensten ze willen betalen.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling. De activiteiten verschillen per leerjaar. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, met de vraag hiermee in te stemmen. Na afloop van het schooljaar wordt aan hen verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.

Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage goed is voor het aanbod en de kwaliteit van de activiteiten. Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u financiële ondersteuning kunt krijgen? Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie:

Gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/

Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/

NIBUD: https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0

Tegemoetkoming schoolkosten

Totdat een kind 18 jaar is, krijgen de ouders/verzorgers kinderbijslag. Vanaf 18 jaar kunnen scholieren zelf een tegemoetkoming Schoolkosten Scholieren aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO.