Schoolboeken

Aan het einde van elk schooljaar ontvangen onze leerlingen informatie over het bestellen van boeken voor het nieuwe schooljaar. Onze leverancier is IDDINK. Na bestelling worden tegen het einde van de zomervakantie de boeken thuis geleverd. Het boekenpakket bestaat uit verbruiksmateriaal (boeken waarin geschreven mag worden en die aan het einde van het jaar niet ingeleverd hoeven te worden) en uit boeken in bruikleen (boeken die aan het einde van het schooljaar ingeleverd moeten worden).

Schoolboeken die op de verplichte boekenlijst staan, zijn gratis. Artikelen zoals schriften, woordenboeken, atlassen etc. kunnen via IDDINK of een andere winkel aangeschaft worden. Daar zijn kosten aan verbonden.

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school voor bepaalde activiteiten.

Overzicht van ouderbijdrage:

Brief schoolkosten

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het online betaalprogramma WIS Collect een digitale factuur voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolkosten, excursies en andere activiteiten. Via een link in de factuur kan direct worden betaald: via iDEAL of via een overboeking. De school gebruikt hiervoor het e-mailadres van de ouders uit Magister. Ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten en diensten ze willen betalen.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor de leerling. De activiteiten verschillen per leerjaar. Elk jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, met de vraag hiermee in te stemmen. Na afloop van het schooljaar wordt aan hen verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.

Natuurlijk hopen wij dat ouders begrijpen dat een financiële bijdrage goed is voor het aanbod en de kwaliteit van de activiteiten. Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u financiële ondersteuning kunt krijgen? Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie:

Gemeente Leiden: Hulp bij een laag inkomen
Stichting Leergeld
 NIBUD

Tegemoetkoming schoolkosten

Totdat een kind 18 jaar is, krijgen de ouders/verzorgers kinderbijslag. Vanaf 18 jaar kunnen scholieren zelf een tegemoetkoming Schoolkosten Scholieren aanvragen via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO. Meer informatie kunt u vinden op de website van DUO.