We werken op het Bonaventura College graag met elkaar samen in de ontwikkeling van onze leerlingen. Als ouder kunt u op verschillende manieren participeren binnen de school. Eén van die mogelijkheden ligt bij de ouderraad. Hun taken en bevoegdheden zijn omschreven in een huishoudelijk reglement. In de ouderraad denken ouders mee over allerhande zaken die op school spelen. Het doel van de activiteiten van de ouderraad is enthousiaste leerlingen, toegewijde leraren en tevreden ouders. Globaal gesteld probeert de ouderraad:

  • De ouders te vertegenwoordigen in alle zaken die verband houden met het onderwijs op school en de opvoeding van de leerlingen
  • Het inzicht in onderwijs en opvoeding bij ouders te bevorderen
  • Een goede samenwerking tussen ouders en school te bevorderen
  • De vestigingsdirectie en de medezeggenschapsraad van advies te dienen
  • De koers van de school te volgen en een constructieve bijdrage te leveren
  • De vestigingsraad te adviseren en informatie van de school door te geven aan de ouders/verzorgers
  • In overleg met de schoolleiding de bestemming van de ouderbijdrage te bepalen en te helpen bij de buitenschoolse activiteiten.

De ouderraad is bereikbaar via de voorzitter. U kunt contact opnemen via de mail.

Wilt u meer informatie over participatie binnen de medezeggenschapsraad? Leest u dan verder op de pagina Medezeggenschap.