Downloads

Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol
Anti-pestprotocol
Schoolondersteuningsprofiel

Mentoraat: leerling aan zet

Wij stimuleren onze leerlingen actief inzicht te hebben in het eigen leerproces. Tijdens deze lessen zetten we in op:

  • Leervaardigheden: hoe leer je woordjes, hoe bereid je voor, etc.
  • Werking van het brein
  • Plannen: van de school ontvang je een planagenda cadeau
  • Schoolse vaardigheden
  • Zelfreflectie

Tijdens het schooljaar worden een aantal gesprekken ingepland. Het eerste gesprek is met de leerling en de mentor. De schoolresultaten worden besproken en hoe het sociaal-emotioneel gaat. In het tweede gesprek komt de zelfreflectie aan bod. De leerling is gespreksleider en het gesprek is met de mentor én de ouder. De leerling spreekt uit wat zijn verwachtingen en doelen zijn. Het laatste gesprek is van leerling tot leerling (peer to peer). Met elkaar gaan zij het gesprek aan met als doel van elkaar te leren.

Decanaat

De decaan geeft leerlingen tijdens hun schoolloopbaan advies over hun studiemogelijkheden, denk hierbij aan het vaststellen van het schooltype, het kiezen van het profiel en het vakkenpakket en het kiezen van de vervolgstudie. De decaan laat zich adviseren door de vakdocenten en informeert ouders en leerlingen over het keuzeproces in de 2e of 3e klas. In het schooljaar wordt hierover een informatieavond georganiseerd. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de decaan.

Leerlingondersteuning

Dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen extra tijd bij het maken van toetsen en sommige leerlingen werken op een laptop met het programma Kurzweil. Verdere informatie over onze omgang met dyslexie en dyscalculie vindt u in ons het dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol, te downloaden bovenaan deze pagina.

Ontwikkelklas
Als blijkt dat een leerling een steuntje in de rug nodig heeft, kan de ontwikkelklas daarbij helpen. Gedurende een aantal maanden krijgt de leerling intensieve en structurele hulp in een kleine groep. Tijdens deze uren leert de leerling zijn huis- en schoolwerk te plannen en te organiseren en leerstrategieën toe te passen. Ook wordt aan motivatie gewerkt.

Huiswerkbegeleiding

Onze school werkt samen met het huiswerkbegeleidingsinstituut Lyceo. Getrainde docenten motiveren en begeleiden de leerlingen in het aanbrengen van structuur en regelmaat in het huiswerk, het wegwerken van achterstanden en het leren van praktische studievaardigheden.

Lyceo is een commerciële partij. De organisatie en financiën worden met het instituut zelf geregeld.

Voor verdere informatie over onze leerlingondersteuning verwijzen wij u naar ons schoolondersteuningsprofiel en ons anti-pestprotocol

Ondersteuningscoördinator

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator.