Mentoraat: leerling aan zet

Wij stimuleren onze leerlingen actief inzicht te hebben in het eigen leerproces en daar iets mee te doen. Elke klas heeft twee mentoren en twee mentoruren per week. Tijdens deze lessen zetten we in op:

  • Leervaardigheden: hoe leer je woordjes, hoe bereid je voor, etc.
  • Werking van het brein
  • Plannen, aanschaf van een speciale planagenda is verplicht
  • Schoolse vaardigheden
  • Zelfreflectie

Tijdens het schooljaar worden een aantal gesprekken ingepland. Het eerste gesprek is met de leerling en de mentor. De schoolresultaten worden besproken en hoe het sociaal emotioneel gaat. In het tweede gesprek komt de zelfreflectie aan bod. De leerling is gespreksleider en het gesprek is met de mentor én de ouder. De leerling spreekt uit wat zijn verwachtingen en doelen zijn. Het laatste gesprek is van leerling tot leerling (peer to peer). Met elkaar gaan zij het gesprek aan met als doel van elkaar te leren.

Decanaat

De decaan geeft leerlingen tijdens hun schoolloopbaan advies over hun studiemogelijkheden, denk hierbij aan het vaststellen van het schooltype, het kiezen van het profiel en het vakkenpakket en het kiezen van de vervolgstudie. De decaan laat zich adviseren door de vakdocenten en informeert ouders en leerlingen over het keuzeproces in de 2e of 3e klas. In het schooljaar wordt hierover een informatieavond georganiseerd. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de decaan.

Leerlingondersteuning

Dyslexie en dyscalculie In de brugklas doen we een dyslexiescreening. Als uit de screening een vermoeden van dyslexie blijkt, neemt de school contact op met de ouders en adviseert zij hen contact op te nemen met een orthopedagoog. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen extra tijd bij het maken van toetsen en sommige leerlingen werken op een laptop als daarover afspraken zijn gemaakt. Verdere informatie over onze omgang met dyslexie en dyscalculie vindt u in ons dyslexie- en dyscalcalieprotocol. Faalangstreductietraining Als leerlingen te veel spanning of stress ervaren bij toetsen of presentaties, kunnen zij zich aanmelden voor heen faalangstreductietraining. In de onderbouw werken we vaak in kleine groepjes, in de bovenbouw meestal één op één. Het team van trainers bestaat uit vier docenten. Aanmelden kan via de mentor. Ontwikkelklas In het kader van het passend onderwijs verzorgen wij de ontwikkelklas, waarin leerlingen gedurende een half jaar intensieve en structurele hulp in een kleine groep krijgen. Tijdens deze uren leren de leerlingen te plannen, te organiseren van huis- en schoolwerk en leerstrategieën toe te passen. Ook wordt aan hun motivatie gewerkt. De deelname aan de ontwikkelklas wordt gecombineerd met de weerbaarheidstraining Rots en Water. Huiswerkbegeleiding Onze school werkt samen met het huiswerkbegeleidingsinstituut Studiekring. Getrainde docenten motiveren en begeleiden de leerlingen in het aanbrengen van structuur en regelmaat in het huiswerk, het wegwerken van achterstanden en het leren van praktische studievaardigheden. Daarnaast organiseert Studiekring een huiswerkklas met minder intensieve begeleiding in een grotere groep. Studiekring is een commerciële partij. De organisatie en financiën worden met het instituut zelf geregeld. U kunt hier meer informatie vinden. Voor verdere informatie over onze leerlingondersteuning verwijzen wij u naar ons schoolondersteuningsprofiel. Voor een nadere toelichting op streven naar een veilige school verwijzen wij u naar ons anti-pestprotocol.

Ondersteuningscoördinator

Mw. L. van Doorn, zorgcoördinator