12 mei    

Leerlingen uit Vwo 5, aardrijkskunde, gaan aan de slag met een project over de eigen omgeving. Zij gaan zich middels verschillende thema’s verdiepen in de herinrichting van de Hoge Rijndijk. De gemeente wil participatie en educatie koppelen in de aanloop naar dit project. De uitkomsten van de onderzoeken van de leerlingen zouden daarom best eens meegenomen kunnen worden in de daadwerkelijke uitvoering. Op deze manier worden leerlingen direct betrokken bij veranderingen in hun eigen leefomgeving. Hoe leuk kan onderwijs zijn!