Via een soepele doorstroom werken wij naar een diploma voor elke leerling. Hiervoor zijn toetsen, bevorderingsnormen en examens belangrijk.

Toetsweken

Op het Bonaventura College werken wij met vier lesperiodes per jaar. Elke lesperiode wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens deze toetsweek is er een aangepast rooster.

Bevorderingsnormen

In onze verlengde brugklas bieden we heterogene (twee niveaus) groepen aan: mavo/havo en havo/vwo. In onze heterogene groepen krijgen de leerlingen les op het hoogste niveau en cijfers op beide niveaus. Vanaf klas 3 zitten leerlingen in een homogene klas: mavo, havo óf atheneum.

Bevordering naar een volgend leerjaar gebeurt op basis van onze overgangsnormen. Onze overgangsnormen zijn gebaseerd op de geldende slaag- en zakregeling voor de examenklassen. Er zijn aparte overgangsnormen voor de bevordering onderbouw (klas 1, 2 en 3 havo/vwo) en de bovenbouw (3 mavo, 4 havo, 4 vwo, 5 vwo).

Regeling bevorderingsnormen voor de onderbouw

Regeling bevorderingsnormen voor de bovenbouw

Voor de examenleerlingen geldt de slaag-/zakregeling van het betreffende niveau. De slaag-/zakregeling is onder andere te vinden op www.mijneindexamen.nl.

Examenvoorbereiding

In de weken voor het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) worden onze examenkandidaten getraind in vaardigheden en strategieën die, naast kennis, nodig zijn om goed te presteren op het CSE. Leerlingen maken een proefexamen in een van de gymzalen om te ervaren hoe het er in een examenzaal aan toe gaat. In de examentrainingsperiode streven we naar een mix van inspanning en ontspanning om samen, met vertrouwen het CSE in te gaan.

Het Centraal Schriftelijk Examen van schooljaar 2023-2024 vindt plaats van 14 t/m 28 mei 2023. Via www.mijneindexamen.nl kunnen leerlingen hun eigen examenrooster samenstellen.

PTA bovenbouw en Examenreglement

In de bovenbouw wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen er worden afgenomen, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen. De definitieve PTA’s worden vóór 1 oktober op de website geüpload.

MAVO – afdeling PTA mavo 3 (examen in 2025)
PTA mavo 4 (examen in 2024)
HAVO – afdeling PTA havo 4 (examen in 2025)
PTA havo 5 (examen in 2024)
VWO – afdeling PTA vwo 4 (examen in 2026)
PTA vwo 5 (examen in 2025)
PTA vwo 6 (examen in 2024)
MAVO/HAVO/VWO  Examenreglement deel 1 (SCOL)
 Examenreglement deel 2 (Burggravenlaan)