Via een soepele doorstroom werken wij naar een diploma voor elke leerling. Hiervoor zijn toetsen, bevorderingsnormen en examens belangrijk.

Toetsweken

Op het Bonaventura Burggravenlaan zijn er vier lesperiodes per jaar. Elke lesperiode wordt afgesloten met een toetsweek.Tijdens een toetsweek hebben alle klassen zes toetsdagen. Het tussenliggende weekend biedt wat rust en gelegenheid voor te bereiden op de toetsen die nog komen. Dagelijks zijn er twee rondes van toetsen, van 09.00 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 13.30 uur.

Bevorderingsnormen

Wij hebben homogene (een niveau) en heterogene (twee niveaus) groepen. In onze heterogene groepen krijgen de leerlingen cijfers op beide niveaus. Onze overgangsnormen zijn een rechtstreekse afgeleide van de geldende slaag- en zakregeling voor de examenklassen. Dat maakt het voor iedereen gedurende de volledige schoolcarrière duidelijk en overzichtelijk. Meer vindt u in onze regeling bevorderingsnormen.

Examentraining en -campus

Tijdens de periode van examentraining wordt een deel van onze school omgetoverd tot de Bona-examencampus, waar alle examenklassen worden ondergebracht. Hier is voldoende gelegenheid voor voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om zich tussen de trainingen en het leren door te ontspannen.

PTA bovenbouw

In de bovenbouw wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen er worden afgenomen, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen.

MAVO – afdeling Alle PTA’s zullen na 1 oktober 2019 gepubliceerd worden op deze pagina.
   
   
HAVO – afdeling  
   
   
VWO – afdeling  
   
   
   
MAVO/HAVO/VWO Examenreglement