Via een soepele doorstroom werken wij naar een diploma voor elke leerling. Hiervoor zijn toetsen, bevorderingsnormen en examens belangrijk.

Toetsweken

Op het Bonaventura Burggravenlaan zijn er vier lesperiodes per jaar. Elke lesperiode wordt afgesloten met een toetsweek.

Bevorderingsnormen

Wij hebben homogene (een niveau) en heterogene (twee niveaus) groepen. In onze heterogene groepen krijgen de leerlingen cijfers op beide niveaus. Onze overgangsnormen zijn een rechtstreekse afgeleide van de geldende slaag- en zakregeling voor de examenklassen. Dat maakt het voor iedereen gedurende de volledige schoolcarrière duidelijk en overzichtelijk. Meer vindt u in onze regeling bevorderingsnormen voor de onderbouw en de  overgangsnormen voor de bovenbouw.

Examenvoorbereiding

In de weken voor het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) worden onze examenkandidaten getraind in vaardigheden en strategieën die, naast kennis, nodig zijn om goed te presteren op het CSE. Leerlingen maken een proefexamen in een van de gymzalen om te ervaren hoe het er in een examenzaal aan toe gaat. In de examentrainingsperiode streven we naar een mix van inspanning en ontspanning om samen, met vertrouwen het CSE in te gaan.

PTA bovenbouw en Examenreglement

In de bovenbouw wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Concreet houdt dit in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen er worden afgenomen, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen.

MAVO – afdeling PTA mavo 3
PTA mavo 4
HAVO – afdeling PTA havo 4
 PTA havo 5
VWO – afdeling PTA vwo 4
PTA vwo 5
PTA vwo 6
MAVO/HAVO/VWO  Examenreglement deel 1 (SCOL)
 Examenreglement deel 2 (Burggravenlaan)