Leerlingen hebben uiteenlopende interesses en vaardigheden. Deze willen wij uitdiepen en we willen de kennis en vaardigheden verbreden. Bonaventura College organiseert verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering, sport, business, wetenschap en expressie.

Bona Business School

Bona Business School is een speciaal onderwijsprogramma met aandacht voor ondernemerschap en economie. In de bovenbouw bieden we leerlingen met het profiel Economie & Maatschappij een extra programma. De leerlingen behalen een diploma Basiskennis Ondernemen en een NIMA-diploma. Voor het hele programma verdienen ze het Vecon Business School Certificaat. Als onderdeel van het programma bieden we een lezingscyclus met sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap. Daarnaast bestaat het programma uit bedrijfsbezoeken, een managementgame, praktische opdrachten over beleggen, het schrijven van een businessplan en een profielwerkstuk over ondernemen of economie. We organiseren  excursies naar de Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar ook met het organiseren van de BonaMusical of de BonaMUN (‘Model United Nations’) en Bona-sportmanagement kunnen punten verdiend worden!

Themaklassen

Alle leerlingen in klas 1 en 2 volgen tijdens schooljaar 2023-2024 Themaklassen. De Themaklas wordt in het rooster opgenomen en is een verdieping of verbreding van de vakken die de leerlingen op school volgen. Leerlingen kunnen hun voorkeur voor de Themaklas doorgeven. In schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen tijdens het eerste half jaar kiezen voor de Themaklas muzieksportdrama, Technolab en kunst. Het aanbod kan jaarlijks wisselen.

Musical

Elk schooljaar voeren meer dan honderd leerlingen in de aula van de school een musical op. Zij zingen en acteren, maar zorgen ook zelf voor de regie, decor, het orkest en het koor. Enkele personeelsleden ondersteunen hen hierbij. Dit schooljaar (2022-2023) is de musical Grease!

Sport

De sectie bewegingsonderwijs organiseert jaarlijks een atletiekdag. Daarnaast worden sportdagen georganiseerd en wordt in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke Sportcommissie aan leerlingen de mogelijkheid geboden om in buitenschoolse uren te sporten.

Internationalisering

De school kent diverse labels: Nuffic, ERASMUS+, Cambridge, DELF en Goethe. Als internationaal georiënteerde school organiseren wij verschillende excursies. Ook zijn er bètaprojecten waaraan leerlingen kunnen deelnemen.  Onze extra taalcursussen leiden tot een internationaal erkend diploma (Goethe voor Duits, DELF voor Frans).  Onze lessen Engels zijn zo ingericht dat leerlingen de mogelijkheid hebben om Cambridge FCE, CAE of CPE Certificates te behalen