Leerlingen hebben uiteenlopende interesses en vaardigheden. Deze willen wij uitdiepen en we willen de kennis en vaardigheden verbreden. Bonaventuracollege Burggravenlaan organiseert verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering, sport, business, wetenschap en expressie.

Themaklassen

De themaklassen worden in de brugklas aangeboden en zijn in het rooster opgenomen.
De themaklassen zijn:

  • Sociaal-emotioneel welzijn
  • Burgerschap
  • Leesvaardigheid

Internationalisering

De school kent diverse labels: Nuffic, ERASMUS+,  Cambridge, DELF en Goethe. Als internationaal georiënteerde school organiseren wij verschillende uitwisselingen en excursies. Ook zijn er bètaprojecten waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Als profiel- en sectorwerkstuk kunnen ze een eigen reis of internationaal onderzoek organiseren. Onze extra taalcursussen leiden tot een internationaal erkend diploma. In de derde klas kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Junior voor Frans of Goethe voor Duits. Onze lessen Engels zijn zo ingericht dat leerlingen de mogelijkheid hebben om Cambridge FCE, CAE of CPE Certificates te behalen.

Bona Business School

Bona Business School is een speciaal onderwijsprogramma met aandacht voor ondernemerschap en economie. In de onderbouw hebben we de themaklas Ondernemen. In de bovenbouw bieden we leerlingen met het profiel Economie & Maatschappij een extra programma. De leerlingen behalen een diploma Basiskennis Ondernemen en een NIMA-diploma. Voor het hele programma verdienen ze het Vecon Business School Certificaat. Als onderdeel van het programma bieden we een lezingscyclus met sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap. Daarnaast bestaat het programma uit bedrijfsbezoeken, een managementgame, praktische opdrachten over beleggen, het schrijven van een businessplan en een profielwerkstuk over ondernemen of economie. We organiseren  excursies naar de Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar ook met het organiseren van de BonaMusical of de BonaMUN (‘Model United Nations’) en Bona-sportmanagement kunnen punten verdiend worden!

BonaMUN

Elk jaar wordt op onze vestiging de BonaMUN georganiseerd. MUN staat voor Model United Nations. Dit is een driedaagse manifestatie, waarbij de werkwijze van de Verenigde Naties door leerlingen ‘nagespeeld’ wordt. Deelnemende leerlingen beschikken over een redelijke spreekvaardigheid en durven in het openbaar in het Engels te spreken. Met kracht van argumenten overtuigen zij anderen en in een korte voorbereidingstijd vinden ze veel informatie over het land dat ze vertegenwoordigen. De organisatie van MUN is volledig in handen van leerlingen.

Musical

Elk schooljaar voeren meer dan honderd leerlingen in de aula van de school een musical op. Zij zingen en acteren, maar zorgen ook zelf voor de regie, decor, het orkest en het koor. Enkele personeelsleden ondersteunen hen hierbij.

Sport

De sectie bewegingsonderwijs organiseert jaarlijks een atletiekdag. Daarnaast worden sportdagen georganiseerd en wordt in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke Sportcommissie aan leerlingen de mogelijkheid geboden om in buitenschoolse uren te sporten.