Duidelijke communicatie is voor ons van grote waarde. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zaken als huiswerk, studieaanpak, resultaten en de positie van de leerling in de klas. De vakdocent is dit voor vakgerichte zaken en de teamleider voor organisatie en onderwijsbeleid. De decaan kunt u raadplegen voor keuze van profiel en vervolgopleidingen.

Ondersteuning

Zorgcoördinator mw. L. van Doorn l.vandoorn@bonaventuracollege.nl

Decanen

Mavo dhr. Erik Bink e.bink@bonaventuracollege.nl
Havo dhr. Reinier van Gils r.vangils@bonaventuracollege.nl
Vwo dhr. Jasper Janssen j.janssen@bonaventuracollege.nl

Teamleiders

Brugklas mw. Inge de Vries i.devries@bonaventuracollege.nl
Tweede klas en mavo dhr. Marcel Roos m.roos@bonaventuracollege.nl
Derde klas havo en vwo mw. Lenneke van der Meijden l.vandermeijden@bonaventuracollege.nl
Bovenbouw havo dhr. André van der Blom a.vanderblom@bonaventuracollege.nl
Bovenbouw vwo mw. Marjolein Verweij m.verweij@bonaventuracollege.nl

Directie

Vestigingsdirecteur dhr. Eduard Nagel e.nagel@bonaventuracollege.nl