Duidelijke communicatie is voor ons van grote waarde. Voor ouders en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zaken als huiswerk, studieaanpak, resultaten en de positie van de leerling in de klas. De vakdocent is dit voor vakgerichte zaken en de teamleider voor organisatie en onderwijsbeleid. De decaan kunt u raadplegen voor keuze van profiel en vervolgopleidingen.

Ondersteuning

Ondersteunings-coördinator mw. J. Verbij j.verbij@bonaventuracollege.nl

Verzuim

Verzuimcoördinator mw. S. Groothuis verzuimbu@bonaventuracollege.nl

Decanen

Mavo dhr. E. Bink e.bink@bonaventuracollege.nl
Havo dhr. R. van Gils r.vangils@bonaventuracollege.nl
Vwo mw. L. van der Meer l.vandermeer@bonaventuracollege.nl

Teamleiders

Brugklas, 2e klas en        mavo 3&4 dhr. N. Hooijmans, MEd n.hooijmans@bonaventuracollege.nl
Havo 3-4-5 dhr. M.M. Roos, BEd m.roos@bonaventuracollege.nl
Vwo 3-4-5-6 vacant
Bedrijfsvoering mw. M. Klep

Directie

Vestigingsdirecteur mw. M.E.A.H. Otte MSc m.otte@bonaventuracollege.nl