Elke leerling leert op een andere manier, in een ander tempo en op een ander niveau. Daar passen wij ons op aan. We brengen onze leerlingen verschillende leervaardigheden bij, kunnen ze versnellen in de opleiding en bieden verbreding of verdieping.

Uitblinken: versnellen of verdiepen

Op onze school kunnen leerlingen een vak op een hoger niveau doen dan klasgenoten. Wat ook kan is versnellen zodat ze met een hoger leerjaar meedoen voor het vak. We bieden verdieping en de mogelijkheid een extra vak te volgen. Ook versneld examen doen is mogelijk. Zo geven we onze leerlingen de ruimte te ontdekken wat ze kunnen.

‘Gereedschapskist’

Om goed te presteren is het belangrijk om verschillende leervaardigheden te hebben. Welke goed werken, dat verschilt per leerling. Wij zorgen dat verschillende nieuwe vaardigheden aan ieders ‘gereedschapskist’ toegevoegd worden en werken met een aanpak voor het leren plannen en overzien van schoolwerk.

Feedback

Op verschillende manieren volgen we de ontwikkeling per leerling. Zo hebben we een speciale methode waarbij we bij elk vak kijken waarin een individuele leerling zich verder kan ontwikkelen. Daaraan besteden we aandacht in de les zodat ieder aan de slag kan zichzelf te verbeteren.

Onderpresteren te lijf

Er kunnen allerlei problemen zijn waardoor een leerling niet optimaal presteert, bijvoorbeeld weinig leervaardigheden, lage motivatie of faalangst. Met verschillende interventies pakken we de problemen aan en helpen we leerlingen die onder hun niveau presteren er weer bovenop.

Topsport

Topsport is prima met school te combineren. We komen talentvolle leerlingen tegemoet, houden rekening met hun drukke programma en begeleiden ze met hun schoolwerk en met de planning ervan.