Leerlingen kunnen bij ons kiezen voor mavo, havo of vwo. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft deze drie niveaus onder één dak.

De brugklas

We plaatsen onze leerlingen, van de klassen 1 en 2, in heterogene klassen. We hebben de volgende klassen: mavo-havo en havo-vwo.

Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria voldaan wordt. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Van onder- naar bovenbouw

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. Het gaat dan om de profielkeuze en een bijbehorend vakkenpakket. De keuze wordt gemaakt op basis van individuele talenten en capaciteiten, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief. In de voorlichting wordt ook meegenomen wat de gevolgen van de keuze zijn voor de mogelijkheden na de middelbare school.

In de bovenbouw begeleiden we onze leerlingen naar de keuze voor vervolgonderwijs.

Doorstroom

Na mavo naar havo
In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen allemaal een extra (7e) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen. Bovendien is op deze manier de doorstroom naar de havo mogelijk.

Een mavoleerling van de Burggravenlaan die het examen heeft behaald met 7 vakken is direct toelaatbaar mits het vakkenpakket aansluit.

Een leerling die examen heeft gedaan in 6 algemeen vormende vakken moet aan 3 voorwaarden voldoen, om door te stromen naar de havo:

  1. de leerling moet minimaal een 6,8 gemiddeld hebben voor het eindexamen
  2. de leerling moet bereid zijn een extra vak in te halen
  3. de leerling wordt alleen aangenomen in een havo-profiel wat zoveel mogelijk aansluit op het mavo-profiel

Verder is er een gesprek met de decaan en teamleider.

Na havo naar vwo
In de bovenbouw van de havo volgen alle leerlingen in principe 7 algemeen vormende vakken. Dit betekent dat bij de overstap naar het vwo een 8ste vak moet worden toegevoegd.

De doorstroom van havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd. De voorwaarden voor doorstroom zijn:

  1. wiskunde moet zijn gevolgd op de havo
  2. de leerling moet bereid zijn een 8ste vak in te halen
  3. de leerling wordt alleen aangenomen in een vwo-profiel wat zoveel mogelijk aansluit op het havo-profiel.

Verder is er een gesprek met de decaan.

Voor meer informatie over de doorstroomprocedure kunt u terecht bij de decanen.