Leerlingen kunnen bij ons kiezen voor mavo, havo of vwo. Het Bonaventura College heeft deze drie niveaus onder één dak.

De brugklas

Op het Bonaventura College hebben wij een verlengde en gemengde brugklas. Onze leerlingen volgen hun onderwijs in klas 1 én 2 in een mavo/havo-brugklas of een havo/vwo-brugklas. In mavo/havo-klassen wordt lesgegeven op havoniveau en in havo/vwo-klassen op vwo-niveau. De leerlingen krijgen voor beide niveaus een apart cijfer. Na de tweede klas stroomt een leerling door naar 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum.

Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria voldaan wordt. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Van onder- naar bovenbouw

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. Het gaat dan om de profielkeuze en een bijbehorend vakkenpakket. De keuze wordt gemaakt op basis van individuele talenten en capaciteiten, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief. In de voorlichting wordt ook meegenomen wat de gevolgen van de keuze zijn voor de mogelijkheden na de middelbare school.

In de bovenbouw begeleiden we onze leerlingen naar de keuze voor vervolgonderwijs.

Doorstroom

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat leerlingen die bij ons hun diploma hebben gehaald, door willen stromen naar een hoger niveau. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling! Aan de doorstroom naar een hoger niveau kunnen in sommige gevallen echter wel voorwaarden gesteld zijn. Daarover lees je hieronder meer.

Na mavo naar havo
In de bovenbouw van de mavo op het Bonaventura College volgen de leerlingen allemaal een extra (7e) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen. Bovendien is op deze manier een drempelloze doorstroom naar de havo mogelijk: een mavoleerling van het Bonaventura College die het examen heeft behaald met 7 vakken is direct toelaatbaar mits het vakkenpakket aansluit.

Een leerling die examen heeft gedaan in 6 algemeen vormende vakken moet aan 3 voorwaarden voldoen, om door te stromen naar de havo:

  1. de leerling moet minimaal een 6,8 gemiddeld hebben voor het eindexamen
  2. de leerling moet bereid zijn een extra vak in te halen
  3. de leerling wordt alleen aangenomen in een havo-profiel wat zoveel mogelijk aansluit op het mavo-profiel

Natuurlijk gaan we ook met elkaar in gesprek, om de doorstroom zo goed mogelijk te laten verlopen.

Na havo naar vwo
In de bovenbouw van de havo volgen alle leerlingen in principe 7 algemeen vormende vakken. Dit betekent dat bij de overstap naar het vwo een 8ste vak moet worden toegevoegd.

De doorstroom van havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd. De voorwaarden voor doorstroom zijn:

  1. wiskunde moet zijn gevolgd op de havo
  2. de leerling moet bereid zijn een 8ste vak in te halen
  3. de leerling wordt alleen aangenomen in een vwo-profiel dat zoveel mogelijk aansluit op het havo-profiel.

Natuurlijk gaan we ook met elkaar in gesprek, om de doorstroom zo goed mogelijk te laten verlopen.

Doorstroomprocedure

Voor meer informatie over de doorstroomprocedure kunt u terecht bij de decanen.