Leerlingen kunnen bij ons kiezen voor gymnasium, atheneum, havo of mavo. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft deze vier niveaus onder één dak.

De brugklas

We plaatsen onze leerlingen in zowel homogene als heterogene klassen: mavo, mavo-havo, havo, havo-atheneum, atheneum en gymnasium. Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria voldaan wordt. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Van onder- naar bovenbouw

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. We begeleiden onze leerlingen naar de keuze voor vervolgonderwijs. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Doorstroom

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen allemaal een extra (zevende) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen. Bovendien is op deze manier de doorstroom naar de havo mogelijk. Aan doorstroom zijn wel wat voorwaarden verbonden:

  • Een vakkenpakket dat aansluit op de volgende klas.
  • Gemiddeld een 6,8 voor de schoolexamens, op het moment dat deze afgerond zijn.
  • Voor een van de vakken wiskunde, Engels en Nederlands moet tenminste een 5,0 gehaald zijn, voor de andere twee vakken tenminste een 6,0.
  • Een positief advies van de school.

Ook de doorstroom van havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd. Een leerling moet dan wel bij zijn vakkenkeuze voor het vierde jaar rekening houden met de verplichting Frans of Duits in het pakket te hebben.