Een overzicht van de vakken die wij aanbieden, met het aantal lesuren (contacturen) per week dat gegeven wordt, vindt u in de lessentabel. De informatie is onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar.

De onderstaande lessentabellen zijn geldig voor schooljaar 2022-2023.

Lessentabel klas 1, 2, 3 H/V en 3/ 4 Mavo
Lessentabel 4 en 5 HAVO
Lessentabel 4, 5 en 6 VWO