Een overzicht van de vakken die wij aanbieden, met het aantal lesuren (contacturen) per week dat gegeven wordt, vindt u in de lessentabel. De informatie is onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar.

De onderstaande lessentabellen zijn geldig voor schooljaar 2023-2024.

Lessentabel onderbouw en mavo 2023-2024
Lessentabel havo bovenbouw 2023-2024
Lessentabel vwo bovenbouw 2023-2024