Leerlingen hebben uiteenlopende interesses en vaardigheden. Deze willen wij uitdiepen en we willen de kennis en vaardigheden verbreden. Bonaventuracollege Burggravenlaan organiseert verschillende activiteiten op het gebied van internationalisering, sport, business, wetenschap en expressie.

Themaklassen

De themaklassen worden in de onderbouw aangeboden en zijn in het rooster opgenomen. Ze zijn bedoeld om de interesses van de leerlingen uit te diepen. De themaklassen zijn:

  • Internationalisering
  • Ondernemen
  • Sport
  • Kunst
  • Natuur

Internationalisering

De school kent diverse labels: ELOS, ERASMUS+, LINQ, Cambridge, DELF en Goethe. Als ELOS-school organiseren wij verschillende uitwisselingen en excursies. Ook zijn er bètaprojecten waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Als profiel- en sectorwerkstuk kunnen ze een eigen reis of internationaal onderzoek organiseren.

Onze extra taalcursussen leiden tot een internationaal erkend diploma. In de derde klas kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Junior voor Frans of Goethe voor Duits. Onze lessen Engels zijn zo ingericht dat leerlingen de mogelijkheid hebben om Cambridge FCE, CAE of CPE Certificates te behalen.

Bona Business School

Bona Business School is een speciaal onderwijsprogramma met aandacht voor ondernemerschap en economie. In de onderbouw hebben we de themaklas Ondernemen. In de bovenbouw bieden we leerlingen met profiel Economie & Maatschappij een extra programma (bijvoorbeeld het behalen van een NIMA A-diploma).

Als onderdeel van het examenprogramma bieden we een lezingcyclus met sprekers uit bedrijfsleven en wetenschap. Daarnaast zorgen we voor een optimale aansluiting op economische studies door ook wiskunde-B aan te bieden. We werken nauw samen met de Hogeschool Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

BonaMUN

Elk jaar wordt op onze vestiging de BonaMUN georganiseerd. MUN staat voor Model United Nations. Dit is een driedaagse manifestatie, waarbij de werkwijze van de Verenigde Naties door leerlingen ‘nagespeeld’ wordt.

Deelnemende leerlingen beschikken over een redelijke spreekvaardigheid en durven in het openbaar in het Engels te spreken. Met kracht van argumenten overtuigen zij anderen en in een korte voorbereidingstijd kunnen ze veel informatie over het land dat ze vertegenwoordigen. De organisatie van MUN is volledig in handen van leerlingen.

Gymnasium

Naast een volledige opleiding met Latijn én Grieks biedt Bonaventuracollege Burggravenlaan de gymnasiasten interessante ‘klassieke’ activiteiten, als excursies naar musea, culturele voorstellingen, een meerdaagse uitwisseling met o.a. een bezoek aan Trier en de onvergetelijke Romereis.

Musical

Elk schooljaar voeren meer dan honderd leerlingen in de aula van de school een musical op. Zij zingen en acteren, maar zorgen ook zelf voor de regie, decor, het orkest en het koor. Enkele personeelsleden ondersteunen hen hierbij.

Sport

De sectie bewegingsonderwijs organiseert jaarlijks een atletiekdag. Daarnaast worden sportdagen georganiseerd en wordt in nauwe samenwerking met de Gemeentelijke Sportcommissie aan leerlingen de mogelijkheid geboden om in buitenschoolse uren te sporten.