Op het Bonaventura College introduceren we het Bona Flexrooster. Leerlingen krijgen daardoor meer keuzemogelijkheden en meer regie over hun eigen leren. Dat versterkt de motivatie en zorgt voor meer plezier en betere prestaties.

Met het Bona Flexrooster volg je drie (en soms vier) reguliere vakken op een dag. Deze lessen duren 80 minuten en zijn opgenomen in je rooster. Deze lessen volg je sowieso. Naast deze lessen van 80 minuten volg je vijf lessen van 40 minuten. Dit zijn de zogenaamde flexuren. Van deze flexuren volg je er iedere week minimaal vijf.

Reguliere lesuren

De reguliere lesuren duren 80 minuten. Er zijn daardoor minder leswisselingen op een dag en er is meer rust in de school. Door de langere duur van onze lessen is er ook meer ruimte voor individuele begeleiding tijdens de les zelf. Per dag heb je meestal drie (en maximaal vier) vaklessen.

Flexuren

Naast de reguliere lesuren volg je minimaal vijf flexuren per week. Tijdens de flexuren kun je zelf bepalen hoe je dit uur besteedt. Er zijn verschillende soorten flexuren:

Vakflex: Tijdens dit flexuur helpen docenten je met een specifiek vak. Je kunt hier zelf voor kiezen, of een docent of mentor kan jou hiervoor indelen.
Werkflex: Tijdens deze uren is er tijd om huiswerk af te maken of voor te bereiden voor de volgende les. Tijdens dit uur kun je alleen of samen met je klasgenoten aan het werk.
Stilteflex: Je kunt tijdens de stilteflex in alle rust zelfstandig je huiswerk maken en/of leren.

 

Meer informatie?

Kom naar onze Open Dagen, Informatieavond of bekijk de folder!

Informatiefolder Flexrooster