Voor het eerst naar de brugklas gaan is best spannend. Wij doen er alles aan om onze nieuwe leerlingen welkom te heten en ze de grote stap soepel te laten nemen.

Van basis naar middelbaar

Door een goede overdracht van de basisschool, hebben wij een beeld van onze nieuwe leerlingen. Het contact met de basisscholen in de omgeving is intensief. Door de overdracht leren wij onze nieuwe leerlingen kennen en zijn we voorbereid op hun komst.

De brugklas

Leerlingen die bij ons naar school komen, plaatsen we in klas 1 én 2 in een heterogene klas. We hebben mavo/havo- en havo/vwo-brugklassen. In mavo/havo-klassen wordt lesgegeven op havoniveau en in havo/vwo-klassen op vwo-niveau. Je krijgt voor beide niveaus een apart cijfer.

Wil je doorstromen naar een hoger niveau? Dat willen we stimuleren en daarover gaan we graag met jou en je ouders in gesprek. We kijken onder meer naar je resultaten, en ook naar je motivatie en werkhouding.

Kennismakingsdagen

In de eerste week van het schooljaar hebben we een aantal kennismakingsdagen. We leren elkaar, de mentor en het schoolgebouw kennen en weten na deze dagen de weg. Enkele buitenschoolse activiteiten maken dat de leerlingen op een actieve en sportieve manier met elkaar kennismaken.

Zachte landing

De middelbare school is op veel fronten even wennen. We hechten er grote waarde aan dat onze nieuwe leerlingen op een prettige manier tot goede resultaten kunnen komen. De eerste en tweede klassen hebben daarom twee mentoren, ook hebben ze twee studielessen per week. Tijdens deze studielessen is er veel aandacht voor leervaardigheden: de mentoren begeleiden hun klas in het leerproces en zorgen ervoor dat de leerlingen handvatten krijgen om zich de stof op een goede manier eigen te maken.

Het maken van toetsen is voor veel nieuwe leerlingen best spannend. We tellen de toetsen van de eerste periode daarom minder zwaar mee. Een eventueel tegenvallend resultaat kan dan later in het jaar eenvoudig hersteld worden.

Veilige leeromgeving

Leren vindt pas plaats in een omgeving waarin de leerling zich gezien en veilig voelt. We vinden het belangrijk om veelvuldig met de leerling in gesprek te gaan. De ouders worden hier actief bij betrokken, een goed contact tussen kind, ouder en school is van groot belang. Alle eerste klassen volgen het programma Rots en Water, waarin de leerlingen ondervinden hoe ze op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan.