Downloads

Anti-pestprotocol schooljaar 2022-2023
Instructie leerlingen ontruiming (BHV)
Schoolveiligheidsplan

Sociale veiligheid

Vanzelfsprekend heeft ook de sociale veiligheid onze aandacht. In een omgeving waar je je niet prettig, veilig voelt, kom je niet tot optimale prestaties. Iedere vestiging heeft een pestprotocol dat voldoet aan de wettelijke normen. Om de sociale veiligheid te bevorderen en te waarborgen:

  • stelt de school normen, spreekt gedrag af en handhaaft het;
  • wordt positief sociaal gedrag gestimuleerd, met specifieke aandacht;
  • voor respect en tolerantie;
  • is er een goede leerlingenzorg;
  • werkt de school samen met andere instanties;
  • versterkt de school de sociale binding met leerlingen en ouders;
  • geeft het personeel duidelijkheid en het goede voorbeeldgedrag.

Preventie

De school biedt een aantal preventieprogramma’s gericht op een gezonde leefstijl voor lichaam en geest. Te denken valt aan ‘de gezonde kantine’, Rots & Water en gezondheidsprojecten van de GGD. Sommige leerlingen kunnen baat hebben bij individuele coaching door externe deskundigen.

Schoolveiligheidsplan

Er is zorgvuldig gestreefd naar een veiligheidsplan dat recht doet aan de veiligheid van het Bonaventura College. In dit plan worden uitgangspunten van de school geformuleerd en worden richtlijnen gegeven waarlangs het Bonaventura College gericht beleid voert op het gebied van veiligheid. Hier vindt u ons schoolveiligheidsplan.

Pestprotocol

In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het voorkomen van pesten, maar toch kan het voorkomen dat er gepest wordt in een klas. Bij pesten gebruikt de school het pestprotocol. Hierin staat beschreven hoe de school met een pestprobleem omgaat. Lees meer hierover in ons anti-pestprotocol.

Klachtenregeling

Als er problemen zijn die niet op te lossen zijn in overleg met betreffende personen en directie is er een klachtenregeling.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SCOL

BHV

Instructie ontruiming, voor leerlingen