Welkom in de brugklas

We plaatsen onze leerlingen, van de klassen 1 en 2,  in heterogene klassen. We hebben de volgende klassen: mavo-havo en havo-vwo.

Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria voldaan wordt. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Verbreding en verdieping op het HAVO en VWO

Voor leerlingen met ambitie is er de mogelijkheid om internationaal erkende taaldiploma’s te behalen,  zoals Cambridge, DELF en Goethe.

Van onder- naar bovenbouw

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. We begeleiden onze leerlingen naar de keuze voor vervolgonderwijs. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Doorstroom

Na mavo naar havo
In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen allemaal een extra (7e) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen. Bovendien is op deze manier de doorstroom naar de havo mogelijk.

Na havo naar vwo
Ook de doorstroom van havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd.

 

Voor meer informatie over de doorstroomprocedure kunt u terecht bij de decanen.