Leerlingen kunnen bij ons kiezen voor gymnasium, atheneum, havo of mavo. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft deze vier niveaus onder één dak.

De brugklas

We plaatsen onze leerlingen in zowel homogene als heterogene klassen: mavo, mavo-havo, havo, havo-atheneum, atheneum en gymnasium. Opstroom is mogelijk en wordt gestimuleerd, mits aan gestelde criteria voldaan wordt. Motivatie en werkhouding zijn daarbij, naast leeropbrengsten, doorslaggevend.

Van onder- naar bovenbouw

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze voor een profielprogramma. We begeleiden onze leerlingen naar de keuze voor vervolgonderwijs. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Doorstroom

Na mavo naar havo
In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen allemaal een extra (7e) vak. Hiermee krijgen ze de kans om een diploma te behalen waarmee ze in iedere sector van het mbo aan de slag kunnen. Bovendien is op deze manier de doorstroom naar de havo mogelijk.

Een mavoleerling die het examen heeft behaald met een 7e vak wordt toegelaten, mits het 7e vak geen beroepsgericht vak of een schooleigen programma (of programmaonderdeel van de school) is. Een leerling met 6 algemeen vormende vakken wordt besproken en moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. de leerling moet minimaal een 6,8 gemiddeld hebben voor het schoolexamen
  2. de leerling moet bereid zijn een extra vak in te halen
  3. de leerling wordt alleen aangenomen in een havo-profiel wat zoveel mogelijk aansluit op het mavo-profiel

Na havo naar vwo
Ook de doorstroom van havo naar atheneum wordt door de school gestimuleerd. De voorwaarden voor doorstroom zijn:

  1. wiskunde moet zijn gevolgd op de havo
  2. profiel blijft gelijk aan het havo-profiel
  3. voor het extra te volgen vak moet een inhaalprogramma worden gemaakt: welk vak ingehaald moet worden hangt van het havo-profiel af.

Voor meer informatie over de doorstroomprocedure kunt u terecht bij de decanen.