Soms moet een leerling overstappen naar een andere school, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor het beter is voor een kind om van school te wisselen.

Maatwerk

Wanneer uw kind van school gaat wisselen, vindt er een gesprek met de teamleider plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we de redenen om van school te wisselen en gaan we op zoek naar de beste plek voor uw kind.

Als in de loop van een schooljaar blijkt dat een overstap naar het Bonaventura College een optie wordt, is het goed om ruim voor het einde van het schooljaar contact op te nemen. Zeker voor de bovenbouw, omdat we dan op tijd kunnen zien of er ruimte is in alle profielen. Belangrijk: wij houden ons aan de overgangsregeling van de oude school. Een leerling die is blijven zitten op zijn eigen school, kan bij ons in principe ook niet over.

Behaalde resultaten

In de onderbouw spelen behaalde resultaten alleen een rol bij de overplaatsing zelf, maar cijfers worden niet meegenomen. Dat kan anders zijn in de bovenbouw waar schoolexamenresultaten mee kunnen worden genomen. Dat is weer afhankelijk van het Programma Toetsing en Afsluiting van de verschillende scholen.

Doorstroom mavo-havo-vwo

Leerlingen die eindexamen hebben gedaan kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Ook voor een leerling die op een andere school examen heeft gedaan, is dit mogelijk. Voor hen geldt eveneens dat er vroegtijdig contact opgenomen moet worden.

Voor meer informatie over doorstromen: klik hier

Instromen?

Neem contact op met één van onze teamleiders.