Soms moet een leerling overstappen naar een andere school, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor het beter is voor een kind om van school te wisselen.

Maatwerk

Een gesprek met de decaan van de leerlaag waar uw kind in geplaatst zou kunnen worden is heel belangrijk. In zo’n gesprek bespreken we de redenen om over te stappen en kijken we vooral naar de beste plek voor uw kind. Wij kunnen niet garanderen dat er ruimte is in elke leerlaag, maar ook dat zal in een gesprek duidelijk worden.

Als in de loop van een schooljaar blijkt dat een overstap naar het Bonaventuracollege Burggravenlaan een optie wordt, is het goed om ruim voor het einde van het schooljaar contact op te nemen. Zeker voor de bovenbouw, omdat we dan op tijd kunnen zien of er ruimte is in alle profielen. Belangrijk: wij houden ons aan de overgangsregeling van de oude school. Een leerling die is blijven zitten op zijn eigen school, kan bij ons in principe ook niet over.

Behaalde resultaten

In de onderbouw spelen behaalde resultaten alleen een rol bij de overplaatsing zelf, maar cijfers worden niet meegenomen. Dat kan anders zijn in de bovenbouw waar schoolexamenresultaten mee kunnen worden genomen. Dat is weer afhankelijk van het Programma Toetsing en Afsluiting van de verschillende scholen.

Doorstroom mavo-havo-vwo

Leerlingen die eindexamen hebben gedaan kunnen doorstromen naar een hoger niveau. Ook voor een leerling die op een andere school examen heeft gedaan, is dit mogelijk. Voor hen geldt eveneens dat er vroegtijdig contact opgenomen moet worden.

Voor meer informatie over doorstromen: klik hier

Instromen?

Neem contact op met één van onze decanen

U vindt hier het aanmeldingsformulier, zowel digitaal en als een pdf-bestand.