Soms moet een leerling overstappen naar een andere school, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor het beter is voor een kind om van school te wisselen.

Maatwerk

Een gesprek met de decaan van de leerlaag waar uw kind in geplaatst zou kunnen worden is heel belangrijk. In zo’n gesprek bespreken we de redenen om over te stappen en kijken we vooral naar de beste plek voor uw kind. Wij kunnen niet garanderen dat er ruimte is in elke leerlaag, maar ook dat zal in een gesprek duidelijk worden.

Tijdens een schooljaar

Soms is een overstap aan het begin van het nieuwe schooljaar niet mogelijk. Tussentijds overstappen kan soms nodig zijn. Wij zoeken na een gesprek met u als ouder en uw kind altijd contact met de school waar uw kind vandaan komt. Een leerling kan namelijk pas uitgeschreven worden op de oude school als er een inschrijving op een nieuwe school heeft plaatsgevonden.

Overstappen aan het einde van een schooljaar

Als in de loop van een schooljaar blijkt dat een overstap naar het Bonaventuracollege Burggravenlaan een optie wordt, is het goed om ruim voor het einde van het schooljaar contact op te nemen. Zeker voor de bovenbouw, omdat we dan op tijd kunnen zien of er ruimte is in alle profielen. Belangrijk: wij houden ons aan de overgangsregeling van de oude school. Een leerling die is blijven zitten op zijn eigen school, kan bij ons in principe ook niet over.

Havo-examen?

Leerlingen die bij ons havo-eindexamen gedaan hebben, kunnen bij ons naar het vwo, mits de resultaten goed genoeg zijn. Ook voor leerlingen die op andere scholen een havo-examen hebben gedaan, is dit mogelijk. Voor hen geldt eveneens dat er vroegtijdig contact opgenomen moet worden.

Behaalde resultaten

In de onderbouw spelen behaalde resultaten alleen een rol bij de overplaatsing zelf, maar cijfers worden niet meegenomen. Dat kan anders zijn in de bovenbouw waar schoolexamenresultaten mee kunnen worden genomen. Dat is weer afhankelijk van het Programma Toetsing en Afsluiting van de verschillende scholen.

Instromen? Neem contact op.

U vindt hier het aanmeldingsformulier, zowel digitaal en als een pdf-bestand.