Erg fijn dat u uw kind bij ons wilt aanmelden! Dit kunt u doen door het ingevulde aanmeldingsformulier aan ons te sturen of (bij voorkeur) het aanmeldingsformulier via deze link digitaal in te vullen. Het is van belang dat het Burgerservicenummer (BSN) op het aanmeldingsformulier is genoteerd. Met het BSN kunnen wij het onderwijskundig rapport van de basisschool aanvragen. U ontvangt van ons een bericht zodra de aanmelding compleet is. Aanmelden kan tot 16 maart 2021.

Heeft u nog vragen?

Misschien twijfelt u of uw kind nog over de schoolkeuze. Als u behoefte heeft aan informatie over onze school of als u graag nog even langs komt om een indruk van de school te krijgen, kunt u  bellen. We staan u graag te woord.

Toelating tot de brugklas

Zodra de beoordeling is afgerond ontvangt u van ons een bericht over de toelating. Als de aanmelding én het onderwijskundig rapport vóór 16 maart 2021 compleet zijn, dan informeren we u op uiterlijk 1 mei 2021 over de toelating.

Indeling in een brugklas

De leerlingen die we hebben toegelaten worden ingedeeld in een bepaalde brugklas. U ontvangt van ons een bericht over de plaatsing uiterlijk in mei 2021. Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in de eerste plaats naar onderwijskundige gegevens van de basisschool, zoals het schooladvies. Zo nodig nemen we ook contact op met de basisschool. Daarnaast hebben ouders en leerlingen een voorkeur voor een brugklastype aangegeven. We werken met het kader van een klassengrootte van maximaal 32 leerlingen. Tot slot kijken we naar dingen als de verdeling van jongens en meisjes en de wensen van leerlingen om bij iemand in de klas te komen.

Kennismakingsmiddag

Op een woensdagmiddag in juli maken de nieuwe brugklassers van 14.00-16.00 uur kennis met hun nieuwe klasgenoten, de mentor en de hulpmentoren. Leerlingen krijgen hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging.