Quantum proeven

De afgelopen periode heeft 6V zich bij het vak natuurkunde verdiept in de wonderlijke wereld van de quantumfysica. Waarin deeltjes soms golven zijn en andersom en waar deeltjes weigeren samen onderin de put te gaan liggen en zelfs spontaan kunnen ontsnappen.

De leerlingen zullen inmiddels de uitspraak van Niels Bohr kunnen beamen: “Anyone who is not shocked by quantumtheory has not understood it”.

Om toch zoveel mogelijk grip te krijgen op de theorie gingen we met de hele club op maandag 16 december naar de Universiteit Leiden voor experimenten over de Quantumwereld. Van zonnepanelen en het foto-elektrisch effect tot zogenaamde zwarte stralers en het ‘tunnelen’ van licht. Na een inspirerende lunchlezing over ‘machine learning’ werden in de middag de resultaten van de ochtend gecombineerd in een groepswedstrijd voor de best ontwikkelde samenleving. 

In bijgaande foto, waar juist de golven van de leerlingen zijn vastgelegd, is te zien dat er een ware krachtsinspanning is geleverd… 

Met dank aan Henk Buisman van de Universiteit Leiden.

mw. van der Meer en dhr. Habing