Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend: hiermee laten wij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht!    

Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken: een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in onze gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van flesjes. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen…

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine