Vandaag beginnen onze eindexamenleerlingen aan hun eerste eindexamens. De mavo begint vandaag met Engels, de havo met scheikunde en het vwo met Duits en wiskunde.

Wij wensen al onze examenleerlingen heel veel succes bij hun eindexamens!