Een fijne, gezellige, informatieve en leerzame open dag 2019!

Een ochtend vol ontdekkingen over onze school, met daarnaast tevens voorlichtingen en mini-lesjes vanuit diverse (ook nieuwe) schoolvakken. Van o.a. internationalisering, scheikundige en natuurkundige proefjes, muziek, de info-markt in de aula, taalonderwijs, bio-microscopie en ‘Bona-business’ tot de BonaMUN, wiskundige raadsels, geschiedenis, de jaarlijkse musical, beeldende vorming, de Bona-brugklas of gewoonweg tot hoog op de klimwand…en veel nog meer! Hieronder een kleine foto-impressie.

Heb je de open dag gemist? Kom dan naar onze open middag op woensdag 6 februari a.s.