Model United Nations (MUN)                                                                – 11, 12 en 13 oktober

Voor en door leerlingen wordt een jongerenmodel van de Verenigde Naties georganiseerd. Deze zogenaamde MUN is een internationaal project, waarbij leerlingen tot ver over de grenzen kijken. Ons eigen Bonaventuracollege organiseert onder de naam BonaMUN een internationale conferentie waaraan scholieren uit binnen- en buitenland deelnemen en te gast zijn in Leiden. Een grote verrijking van je internationaal bewustzijn en je maakt kennis met leeftijdsgenoten uit alle windstreken van de wereld! Geef je nog op via info@bonamun.org!

Wat is BonaMUN?

BonaMUN is een jongerenconferentie waarbij de Verenigde Naties worden nagebootst. Deze conferentie wordt jaarlijks gehouden op het Bonaventuracollege, vestiging Burggravenlaan. In de verschillende commissies, met thema’s als mensenrechten of ontwapening, wordt over diverse onderwerpen gediscussieerd. Dit gebeurt in het Engels, de voertaal van de VN. De delegaties vertegenwoordigen een land dat hun toegewezen is. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen zich van tevoren in dit land en diens standpunten verdiept en tijdens de conferentie het standpunt van dit land over deze onderwerpen verwoordt.

Wat is er zo leuk aan BonaMUN?

Door BonaMUN krijgen leerlingen de kans zich te verdiepen in andere landen, standpunten en culturen, en bovendien in het werk van de VN. Het weekend heeft naast de formele debatten ook gezamenlijke bijeenkomsten, lunches en een feest, die allemaal de gelegenheid bieden om te praten met de Nederlandse en buitenlandse delegaties.

Op iedere MUN ontmoet je buitenlanders, maak je nieuwe vrienden en leer je niet alleen over andere culturen en diverse wereldproblemen, maar train je bovendien je Engels en je debatvaardigheden. Dit alles op een leuke maar toch serieuze manier.

Wat gebeurt er gedurende de conferentie?

Delegaties kunnen van tevoren of ter plekke een resolutie schrijven over een onderwerp en daarin oplossingen voor het probleem aandragen. Op vrijdag wordt er gelobbyd, daarbij laten delegaties elkaar hun resoluties lezen en praten zij in groepjes over eventuele resoluties, en lezen en praten zij in groepjes over eventuele wijzigingen of toevoegingen. Mensen die over hetzelfde onderwerp een resolutie geschreven hebben kunnen deze proberen samen te voegen tot een uitgebreide en betere resolutie.
Wanneer een resolutie zo aangepast is dat er over gedebatteerd kan worden, wordt deze door een Approval Panel nagekeken op grammaticale fouten, vorm en woordkeus; er zijn bijvoorbeeld speciale woorden waarmee de clauses (delen waaruit een resolutie bestaat) moeten beginnen.
Zodra een resolutie verbeterd is, wordt deze besproken in de commissie. Alle landen die in de commissie aanwezig zijn, hebben een zitplaats en een zgn. placard, waarmee ze aangeven dat zij het woord willen voeren.
Commissieleden mogen ook voorstellen tot wijziging doen: “amendments”. Deze worden apart besproken. Daarna wordt erover gestemd, en indien de meerderheid er voor is, wordt de wijziging in de resolutie opgenomen. Wanneer de debatteertijd voor de gehele resolutie voorbij is, wordt er gestemd. De debatten worden voorgezeten door Student Officers, waarvan er twee per commissie verantwoordelijk zijn voor het leiden van het debat, het verwerken van amendementen en het inplannen van pauzes tussen de debatten.

BonaMUN heeft verschillende functies:

Delegate: als deelnemer actief deelnemen aan de debatten
Student Officer: voorzitter van een commissie
Executive Staff: een groep ervaren MUN’ers

afkomstig van onze eigen school, die de hele conferentie organiseert en maandenlang voorbereidingen treft om de conferentie zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn binnen de Executive Staff diverse functies met gespecialiseerde taken en een bestuur van 3 personen dat hoofdverantwoordelijk is voor de conferentie: de zogenaamde Secretary Generals.
     
Staff: de overige deelnemers die zich inzetten voor een goed verloop van de conferentie; hierbij horen administratieve medewerkers, een catering team, een press team en security.


Website en conferentie

Hoogtepunt van het jaar is de internationale conferentie op de vestiging Burggravenlaan. Alle informatie hierover vind je op www.bonamun.org. Mailen kan naar info@bonamun.org.