Burggravenlaan

gymnasium, atheneum, havo, mavo

in de les3

Biologiekabinet

Uitreiking DELF Scolaire 2011

Agenda

Voor de jaaragenda: zie linksboven

ma 27 aug 2018 - vr 19 jul 2019

Zorg en begeleiding

Bona zorgt voor uw kind

Samen met alle docenten, mentoren, teamleiders en decanen zorgen wij voor uw kind van brugklas tot diplomering.
Wanneer het even niet zo lekker gaat, of er is zorg om uw kind vanwege tegenvallende resultaten, bieden we in ieder geval een eerstelijns zorg en indien noodzakelijk verwijzen we naar de specialistische zorg. Dat gebeurt altijd na gesprekken en inventarisatie van de hulpvraag. Spil daarin is steeds de mentor van uw kind.

In het kader van het Passend Onderwijs heeft het Bonaventuracollege Burggravenlaan een School Ondersteunings Profiel geschreven. In dit document kunt u precies vinden hoe de zorg op onze vestiging geregeld is. U vindt het SOP hier

Wat bieden we?

Bij dyslexie of dyscalculie: we volgen ons protocol of maken persoonlijke afspraken over ondersteuning. In ieder geval extra tijd voor toetsen. 

Bij AD(H)D of ASS: persoonlijke afspraken over de ondersteuning.

Rugzakje: persoonlijke begeleider in- en extern.

Weerbaarheid/sociale vaardigheden: coaching binnen de school.

Schoolmaatschappelijkwerk, vertrouwenspersonen, sociaal verpleegkundige GGD en Zorg- en AdviesTeam (ZAT): allemaal binnen de school.

Hulp bij verwijzing naar test- en adviesbureaus of andere hulpinstanties.

Voor hoogbegaafde (brugklas)leerlingen is het programma Excellent in de maak.

Maar bovenal proberen we een goede zorgzame school te zijn!

Voor vragen en informatie over de zorg en extra begeleiding op de vestiging Burggravenlaan stuurt u dan gerust een mail naar het zorgteam:

Mw. L. van Doorn, zorgcoördinator 
e-mail: l.vandoorn@bonaventuracollege.nl 

Mw. K. Kruidenier, intern begeleider/contactpersoon
e-mail: k.kruidenier@bonaventuracollege.nl 

Mw. J. van Duijvenbode-Bruines, zorgbeleidsmedewerker
e-mail: j.vanduijvenbode@bonaventuracollege.nl

Dhr. B. van der Mark, contactpersoon
e-mail: b.vandermark@bonaventuracollege.nl 

Tevens kunt u ook onze schoolgids raadplegen!

  

Zorg en begeleiding Burggravenlaan in beeld:

zorg en begeleiding burggravenlaan overzicht

 

Contactpersonen (vertrouwenspersonen)

Wanneer leerlingen (of medewerkers) vragen of zorgen hebben van vertrouwelijke aard kunnen ze terecht bij de contactpersonen. De gesprekken worden in vertrouwen gevoerd, in overleg zal worden bekeken hoe er met de kwestie wordt om gegaan. De contactpersonen zijn er ook voor vragen en of klachten die betrekking hebben op ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie. Op onze vestiging zijn de contactpersonen: 

Bert van de Mark, docent bewegingsonderwijs (b.vandermark@bonaventuracollege.nl)
Jolanda van Duijvenbode, docent scheikunde (j.vanduijvenbode@bonaventuracollege.nl)
Karin Kruidenier, docent aardrijkskunde (k.kruidenier@bonaventuracollege.nl
Lillian van Doorn, docent Frans (l.vandoorn@bonaventuracollege.nl