Uw kind naar de middelbare school

Als kinderen naar de brugklas gaan, is dat voor de meesten wel even wennen. De overstap van de veilige dorps- of buurtschool naar een middelbare school in een ander wijk of zelfs een andere plaats is groot. Bonaventuracollege Burggravenlaan doet er alles aan om de grote stap soepel te laten verlopen.

Informatie over onze brugklassen

 

Veilige leeromgeving

Bonaventuracollege Burggravenlaan biedt een veilige leeromgeving waarin we met elkaar omgangsvormen afspreken en letten op de sfeer in de klas. Door problemen te signaleren en ze bespreekbaar te maken maakt de school dat een leerling zich veilig blijft voelen. Een pestprotocol helpt daarbij, in de mentorles wordt aandacht geschonken aan pesten. Een goede sfeer komt de leerprestaties ten goede en maakt dat uw kind zich thuis voelt.

 

"burggravenlaan_5_op_een_rij.jpg