Doelstellingen ouderraad

Voor een goed inzicht in onderwijs en opvoeding is goede samenwerking tussen ouders en school onontbeerlijk. 

• Als ouderraad willen we dan ook een constructieve bijdrage leveren aan de koers van de school. 

   Wij staan de vestigingsdirectie en de medezeggenschapsraad met adviezen terzijde.

• We assisteren bij buitenschoolse activiteiten van de school en de Open Dag.

• We denken mee over thema-avonden voor ouders, ondersteunen de Bona-MUN en de kwaliteitsenquête.

• We hechten aan een goede communicatie over en weer en dragen daaraan bij, onder ander via de website.

 

 

 

 

 

De Burggravenlaan