Nieuwsbrief voor ouders

Het Bonaventuracollege houdt u als ouder graag op de hoogte van allerlei schoolzaken via de periodieke uitgave van de Bonanieuwsbrief. U ontvangt ons Burggravenlaan Nieuws digitaal via het door u ingevoerde e-mailadres in Magister. Tevens is de nieuwsbrief op deze pagina digitaal na te lezen. De laatste edities vindt u hieronder:

nieuwsbrief burggravenlaan

 

 

Eerdere onderwerpen:

Bona on stage
Elk jaar spreiden de leerlingen van de Burggravenlaan hun podium-talenten ten toon op de befaamde culturele avond Bona on stage! Op 8 juni stond er weer een grote line-up van leerlingenbands, van bijna professioneel tot onervaren gelegenheidsformaties (in diverse bezettingen) en docentenband. Het was wederom een avond vol talent, muzikale variatie, gezelligheid en saamhorigheid, creativiteit en podiumbeleving. En voor iedereen sowieso een daverend applaus! Bekijk meer >>

Rondvaart Leiden (havo/vwo-3)
Om de onderbouw af te sluiten zijn alle 3e klassen (havo en vwo) samen met hun mentoren en andere docenten gaan varen door Leiden. Op deze zonnige dag voeren de leerlingen door de mooie binnenstad van Leiden in zes boten met Leidse namen als: de Koekeroe, de Wattanjuh en de Sodeju. Nu zetten de (meeste) 3e klassers koers richting de Tweede Fase. Bekijk meer >>

Post uit Gambia
Begin juni kwam er een brief uit Gambia van Yagana World om nogmaals al onze brugklassers te bedanken voor hun inzet voor de sponsorkinderen in Gambia, tijdens (en na) de brugklasmarkt. Ook bijgevoegd enkele foto's van de zes gesponsorde kinderen: Tida, Fansainey, Mahmud, Brima, Lamin en Assan. Lees en bekijk meer >>

Geslaagd
Naast de diploma-uitreiking (vorige week), feliciteren alle mede-werkers van het Bonaventuracollege Burggravenlaan alle geslaagde eindexamenkandidaten nogmaals met het behalen van hun diploma! Lees meer >>

Excursie NLT vwo-4 naar MSD
Leerlingen uit vwo-4 die het vak Natuur, Leven en Techniek volgen hebben op 29 mei een rondleiding gekregen bij een van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, MSD.De laatste periode zijn we bezig geweest met een module over medicijnen. Hierbij leren leerlingen o.a. over het onderzoek, de werking en de regels rondom medicijnen. Lees verder >>

Van de directeur
Het schooljaar 2011-2012 is alweer een eind gevorderd. De periode na de meivakantie betekent een laatste ‘sprint’ voor veel leerlingen om het examen succesvol in te gaan of om de overgang naar het volgend leerjaar zeker te stellen. Dat betekent soms spanning en in een enkel geval wat stress. De beloning aan het eind van de examens of bij het eindrapport vergoedt in de meeste gevallen echter alles. Ook binnen onze school is in en voor de meivakantie hard gewerkt. Al weer een tweetal maanden geleden is de extra etage op de nieuwbouw opgeleverd. Lees verder >>

ICT-ontwikkelingen: smartbeamers
U heeft het misschien van uw zoon of dochter gehoord: er is in de mei-vakantie erg hard gewerkt om in (bijna) alle lokalen zogenaamde 'interactieve projectoren' op te hangen. Vanaf nu kunnen Bona-docenten de allerlaatste technologie gebruiken in hun lessen. Wij hebben ervoor gekozen om de projectoren in combinatie met een whiteboard op te hangen… Lees verder >>

Internationalisering: diplomatie
Voor de leerlingen uit vwo-4 stond op vrijdag 20 april het 1e en 2e lesuur een bijeenkomst gepland met als onderwerp: diplomatie. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken spraken Charlotte Staats (oud-leerlinge van het Bonaventuracollege) en Henk Jan Bakker (diplomaat en directeur personeelszaken) over diplomatie, het werken op een ministerie, talen, internationalisering en economie. Vanuit de Tweede Kamer bracht Boris van der Ham van D66 een bezoek aan de Burggravenlaan om…Lees verder >>

Taaldorp Frans en Duits
Op 10 en 11 mei werden de leerlingen uit de brugklas en 2e klas ontvangen in de -tot ‘Taaldorp’ omgetoverde- aula om hun spreekvaardigheid en luistervaardigheid Duits (2e klas) en Frans (brugklas) te oefenen. Langs diverse loketten, met kleine vraaggesprekken, lieten de leerlingen blijken welk taalkundig niveau zij momenteel hebben. Aan het eind van hun route wachtte een kleine Duitse of Franse versnapering. Een leerzame ervaring!

Leerlingenraad Burggravenlaan
Door Pim van Heyningen (vice-voorzitter) - De leerlingenraad is opgezet voor en door leerlingen. De leerlingenraad bestaat uit 12 leerlingen en vergadert een keer in de maand over de plannen van de directie en over de ideeën van leerlingen. Momenteel is eindexamenkandidaat Lise Ranselaar de voorzitter van de LR…. Lees verder >>

BonaMUN: 12e editie!
Het Bonaventuracollege Burggravenlaan hield op 20, 21 en 22 april de internationale conferentie BonaMUN (Model United Nations) waarbij scholieren uit binnen- en buitenland debatteerden over het thema ‘matters of life and death’.. Lees verder >>

Bonaventuracollege Burggravenlaan bouwt aan de toekomst
Alle leerlingen hebben sinds januari weer les op één locatie. Door de bouw van een nieuwe vleugel konden we de tijdelijke huisvesting aan de Sumatrastraat verlaten. De nieuwe vleugel is gebouwd bovenop het gebouw uit 2000 en telt vier lokalen, waarmee onze locatie nu 41 vaste lokalen heeft. Lees verder >>

Geslaagde voetbalontmoeting
Vrijdag 13 april is de eerste editie verspeeld van de voetbalontmoeting tus-sen het Bonaventuracollege Burggravenlaan en het Stedelijk Gymnasium. Dit initiatief kwam van Drita Celay, leerling van het Stedelijk Gymnasium. Zij nam in januari contact op met René Paulides, docent bewegingsonderwijs op de Burggravenlaan. Door de samenwerking tussen onze school en de voetbalvereniging Meerburg, was de locatie snel geregeld…. Lees verder >>

Watervlooienpracticum NLT
Leerlingen uit vwo-4 die het vak Natuur, Leven en Techniek (NLT) volgen hebben op 13 maart in ons eigen bètalab een practicum met watervlooien gedaan. Op dat moment waren we bezig met een module over medicijnen.. Lees verder >>

BonaMUN
Op 20 april start de BonaMUN. Leerlingen uit heel Nederland zullen naar de Burggravenlaan komen om samen de Verenigde Naties te simuleren. We verwachten ook gasten uit het buitenland. Lees verder >>

Musical
Op dit moment wordt in de aula het podium opgebouwd voor de musical. Op 12, 13, 14 en 15 maart wordt Aladdin opgevoerd. Lees verder >>

Staking
Op dinsdag 6 maart wordt er gestaakt door 51% van de Nederlandse docenten. Op onze locatie staken 5 docenten en daarmee zal naar alle waarschijnlijkheid de lesuitval beperkt blijven. Waarom wordt er gestaakt? Lees verder >>

Overlijden van Reinier de Bruïne
In de voorjaarsvakantie is onze gewaardeerde collega Reinier de Bruïne op zeer jonge leeftijd overleden. Hij was docent geschiedenis en gaf daarnaast maatschappijleer. Lees verder >>

DNA-lab havo-5
Donderdag 9 februari kwamen er twee studenten van de TU Delft op de Burggravenlaan langs om een DNA-lab over biobrandstoffen te verzorgen. Lees verder >>

Schaatssuccessen
Donderdag 26 januari zijn in Haarlem de regionale ploegenachtervolgingswedstrijden schaatsen gehouden. Als Bonaventuracollege waren we daar met 9 teams vertegenwoordigd en bereikten we met maar liefst 7 teams de finale. Lees verder >>

Uitreiking DELF-diploma's 
Vrijdag 13 januari 2012 stond de uitreiking van het internationale bekende en erkende DELF-diploma op het programma!
Lees verder >>

Practicum NLT op de universiteit
Leerlingen uit vwo-5 die het vak NLT (Natuur, Leven en Techniek) volgen hebben een sterrenkundige middag gehad op de Universiteit van Leiden. Lees verder >>

Zorg en begeleiding
Zorgcoördinator Wim van Meeuwen over dyslexie. Lees verder >>

Bestuurlijk fusie
Garanderen dat confessioneel voortgezet onderwijs in de Leidse regio behouden blijft, van vmbo tot en met gymnasium, dat is het belangrijkste doel van de bestuurlijke fusie...Lees verder >>

Zorg en begeleiding
Zorgcoördinator Wim van Meeuwen over de 'Wet Passend Onderwijs'.
Lees verder >>

Samenwerking met RKVV Meerburg
Dinsdag 25 oktober jl. hebben Eduard Nagel, als vestigingsdirecteur van de Burggravenlaan en Michiel Stuijt, als bestuurslid van de voetbalvereniging Meerburg, hun handtekening gezet onder een samenwerkingscontract...
Lees verder >>

Internationalisering
Het Bonaventuracollege Burggravenlaan werkt al enkele jaren aan haar internationaliseringsactiviteiten...
Lees verder >>

Brugklasmarkt
Op vrijdag 7 oktober jl. vond de jaarlijkse brugklasmarkt plaats. De gehele benedenverdieping van de school was één grote markt...
Lees verder >> 

Profielkeuze 3e klas
In week 43 zijn weer de profielkeuzelessen voor vwo-3 begonnen...
Lees verder >>

Kwaliteitszorg  
In het kader van het versterken van ons onderwijs heeft de school ook het afgelopen jaar een aantal successen geboekt...
Lees verder >>

Fusienieuws
De colleges van bestuur van SKOL en SCVO hebben op 2 september het voorgenomen besluit over de besturenfusie ondertekend...
Lees verder >>

Ouderbijdrage
U heeft van school een voorstel tot overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen...
Lees verder >>

Enquêtes en klankbordgroep
Het vorig schooljaar is een aantal enquêtes afgenomen, onder andere bij de brugklassen, het derde leerjaar, de ouders van het derde leerjaar en de examenkandidaten...
Lees verder >>

Samenwerking met RKVV Meerburg
Onder de noemer 'Onderwijs voor onderwijs' gaan de RKVV Meerburg en onze school de komende drie jaar een samenwerkingsverband aan...
Lees verder >>

Van groep 8 naar de brugklas: een reuzenstap!
Het is al gauw weer herfstvakantie. Voor de brugklasleerlingen is de kop er dan af...
Lees verder >>

Project 'Baas over eigen geld'
In week 41 participeerden de 2e en 3e klassen aan het, door o.a. docent economie Stefhan van Koppen ontworpen, project "Baas over eigen geld"...
Lees verder >>

Afscheid André Huf
Na 39 jaar op het Bona, waarvan 22 jaar als brugklascoördinator, is collega André Huf afgelopen juli uit dienst getreden bij het Bonaventuracollege...
Lees verder >>

Interview brugklassers
We zijn nu al 7 weken op het Bona en de ouders zijn best benieuwd hoe het gaat...
Lees verder >>

Eerdere editie: Juli 2012
Eerdere editie: Mei 2012
Eerdere editie: Maart 2012
Eerdere editie: Februari 2012
Eerdere editie: Januari 2012
Eerdere editie: November 2011
Eerdere editie: Oktober 2011
Eerdere editie: Februari 2011