Ouderbijdrage & internationalisering

Hieronder treft u een aantal brieven over de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018:

Betaling ouderbijdrage

Afgelopen schooljaar zijn wij overgegaan op een nieuw betalingssysteem voor de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten. Wat is er veranderd voor u als ouder? 

Brieven ouderbijdragen per leerlaag

Voor elke leerlaag zijn de ouderbijdragen gespecificeerd.