Diverse links 

Op deze pagina zijn links verzameld die nuttig of interessant kunnen zijn in relatie tot de school en het onderwijs.  

 

Onze school 

Wie was Bonaventura? Het verhaal over de Franciskaner monnik Bonaventura in de Wikipedia.
Vrienden van het Bona Stichting Vrienden van het Bonaventuracollege staat voor de cultuur op de vier vestigingen van het Bonaventuracollege en onderhoudt contact met oud-leerlingen en medewerkers. De website van Vrienden van het Bona is meer dan een bezoek waard!
SCOL Per 1 augustus 2012 maakt het Bonaventuracollege deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, afgekort als SCOL. 
Onderwijsgeschillen Het (externe) loket voor eventuele geschillen, klachten en bezwaren in het onderwijs

 

Onderwijs

Wikipedia De Wikipedia is een gemeenschapsproject met als doel in elke taal vanuit een neutraal standpunt een vrije encyclopedie op het web te creëren.
Van Dale Woordenboek online.
Groene boekje Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling 2005 door de Nederlandse Taalunie.
Taaladviesdienst Alles over taalgebruik, woordgebruik, grammatica, spelling, leestekens, woordcombinaties. Een schatkamer voor wie het Nederlands fatsoenlijk wil spreken en schrijven. Verzorgd door de Nederlandse Taalunie.
Kennislink Kennislink is een project in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Vooral scholieren behoren tot de doelgroep.
Het examenblad Het Examenblad is de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Met veel informatie over het eindexamen voor alle onderwijsniveaus.
Schoolboeken gratis Een initiatief van Van Dijk Educatie. Op deze site informeren zij u over de ontwikkelingen op het gebied van gratis schoolboeken.

 

Begeleiding

Faalangst Deze website presenteert de laatste ontwikkelingen, artikelen, tests, boeken, etc. op het gebied van faalangst. Op de full color faalangstkaart staan op humoristische en treffende wijze de 15 do's en dont's voor de voorbereidingen op de examens omschreven.
Quadraat Leiden Quadraat is een orthopedagogisch maatschap waar kinderen en jongeren komen, die problemen hebben op school. Sommigen hebben 'leerproblemen', anderen vinden 'het omgaan met leeftijdgenoten' niet gemakkelijk en weer anderen hebben last van 'faalangst'.
Ik heb dyslexie Website met informatie voor (jonge) dyslectici, door Hans de Bakker, voormalig leerling van onze school.
Studiekring Studiekring begeleidt scholieren in vakken of vaardigheden, die extra aandacht nodig hebben. De link leidt naar de vestiging Leiden.
   
   

 

Maatschappij

Grip op je dip Veel informatie over het omgaan met depressieve klachten: mogelijke oorzaken, mogelijkheden om hulp te zoeken.Maar ook ervaringen en tips van en voor jongeren.
Kindertelefoon Kinderen kunnen op deze site met elkaar en met medewerkers communiceren. Alle 750 vrijwilligers zijn opgeleid in de specifieke taal van jongeren.
Netdokter Met deze site voor jongeren van 12 t-m 18 jaar informeert de artsenorganisatie KNMG over 11 gezondheidsthema´s. Onder andere gezondheid en ziekte, jij en je lijf, relaties en seks, piekeren en problemen, drank drugs en roken komen aan de orde. Een informatieve site waar jongeren met hun vragen terecht kunnen.
Pestweb Pestweb is dé site met informatie, advies en tips over pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.
Zinloos geweld Website van de Stichting Tegen Zinloos Geweld, die tracht een mentaliteitsverandering teweeg brengen om er op langere termijn voor te zorgen dat agressie en zinloos geweld zullen verminderen.