Begeleiding

De mentor begeleidt uw kind

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor uw kind en voor u. Twee maal per jaar organiseert de school mentoravonden, maar tussendoor is contact via de mail of in de vorm van een gesprek vanzelfsprekend mogelijk. Soms kunnen er problemen ontstaan binnen het gezin, binnen de klas of binnen een vriendengroep op school waar anderen beter bij kunnen helpen.

Wij hebben op school een ondersteuningsteam dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, kan helpen. Het team kan eventueel ook de contacten leggen met externe instanties. Daarvoor is toestemming nodig van u en van uw kind.

Dyslexie en dyscalculie

In de brugklas doen we een dyslexiescreening. Als uit de screening een vermoeden van dyslexie blijkt, neemt de school contact op met de ouders en adviseert zij hen contact op te nemen met een orthopedagoog. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen extra tijd bij het maken van toetsen en sommige werken op een laptop als daarover afspraken zijn gemaakt. Tijdens toetsweken zitten zij bovendien in een aparte ruimte. Wij hebben afgesproken dat al onze toetsen in lettertype Arial 12 worden aangeleverd zodat vergrotingen niet meer nodig zijn.

Wij bieden onze leerlingen ook de mogelijkheid om met het programma Kurzweil te werken. Dit is een handig programma met onder andere een voorleesfunctie.

Talentontwikkeling

In de brugklas worden alle leerlingen gescreend op prestatie-motivatie, creativiteit, welbevinden en intelligentie. De uitslag van deze screening, gecombineerd met het beeld van de mentor en het docententeam kan aanleiding zijn om verder in te zoomen op het mogelijk onderpresteren van de leerling. Wij hebben tutoren die met deze leerlingen regelmatig in gesprek gaan. Het tutoraat heeft als doel de motivatie en leervaardigheden van de leerling te vergroten.

Faalangstreductietraining

Voor leerlingen die veel stress ervaren bij het maken van toetsen of het doen van presentaties zijn er faalangstreductietrainingen op school. Wij hebben hier speciaal opgeleide docenten voor die zeer goede resultaten met de kinderen behalen.

Passend Onderwijs

In het kader van het Passend Onderwijs heeft het Bonaventuracollege Burggravenlaan een School Ondersteuningsprofiel geschreven. In dit document kunt u precies vinden hoe de ondersteuning op onze vestiging geregeld is.

Protocollen:

School Ondersteunings Profiel
Dyslexieprotocol
Dyscalculieprotocol
Pestprotocol

Ons schoolondersteuningsteam:

Mw. L. van Doorn, zorgcoördinator 
e-mail: l.vandoorn@bonaventuracollege.nl 

Mw. K. Kruidenier, intern begeleider mavo en 3e klassen/contactpersoon
e-mail: k.kruidenier@bonaventuracollege.nl 

Dhr. A. Steenks, dyslexiespecialist
e-mail: a.steenks@bonaventuracollege.nl

Dhr. B. van der Mark en mw. J. de Jagher, intern begeleiders 1e en 2e klassen
e-mail: b.vandermark@bonaventuracollege.nl / j.dejagher@bonaventuracollege.nl

Dhr. R. Paulides, intern begeleider bovenbouw / faalangstreductiespecialist
e-mail: r.paulides@bonaventuracollege.nl