Decanaat

Algemeen

In de derde klas kiezen leerlingen van de havo en het vwo een profiel. Op de mavo gebeurt dat zelfs al een jaar eerder. Deze leerlingen maken aan het einde van klas 2 al de keuze voor een bepaalde sector en vakkenpakket waarmee zij in de derde en vierde verder gaan.  Dit keuzeproces valt onder de verantwoordelijkheid van de decaan en wordt tevens begeleid door de mentor. Wij proberen ouders zo veel mogelijk te betrekken bij dit proces. De praktische informatie voor leerlingen bevindt zich op de decanaatspagina in de ELO.

Mavo

In de mavo noemen we het keuzetraject OB (beroepsoriëntatie). Al in de tweede klas oriënteren leerlingen zich op wat ze na de mavo gaan doen: doorstromen naar havo of een opleiding gaan volgen op het mbo. In het BO-traject wordt o.a. aandacht besteed aan het zichzelf presenteren, solliciteren en sociale vaardigheden.
Pas als een mbo-opleiding is afgerond, of een havo-diploma is behaald, beschikt een leerling over een “startkwalificatie” en kan toetreden tot de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kiezen.

Havo/vwo, klas 3

In de loop van de derde klas kiezen leerlingen een profiel, de vakken die zij in de bovenbouw van havo/vwo zullen volgen en waarin zij examen zullen doen.
Het kiezen van een profiel vraagt kennis van vakken en profielen in de Tweede Fase en enige kennis van vervolgopleidingen. Aan het begin van de keuzeprocedure krijgen de leerlingen informatie van vakdocenten over de inhoud van hun vak in de bovenbouw.

Bij het kiezen maken we gebruik van Qompas Profielkeuze, een lesmethode voor keuzebegeleiding. De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij ze zich oriënteren met behulp van testen, vragenlijsten en opdrachten.

Havo/vwo, klas 4

In de vierde klas wordt een begin gemaakt met de oriëntatie op de vervolgopleidingen. Door middel van de studieroute "Decanaat" op de ELO kan er uitgebreide en actuele informatie over opleidingen en beroepen gevonden worden. In november vinden de Leidse voorlichtingsdagen plaats waar veel opleidingen zich presenteren.

Havo/vwo, klas 5 en vwo klas 6

Leerlingen worden gestimuleerd zich te verdiepen in vervolgopleidingen. De decaan gaat met leerlingen in gesprek over hun motivatie en interesses. Leerlingen mogen een aantal voorlichtingsdagen bezoeken en gaan proefstuderen. Universiteiten en hogescholen hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen door met matchingsprocedures te starten. 

 

Decanen

Decaan Mavo-afdeling:
Dhr. E. Bink
 
 
Decaan Havo-afdeling:
Dhr. R. van Gils
 
 
Decaan Vwo-afdeling:
Dhr. J. M. Janssen
email: j.janssen@bonaventuracollege.nl