Onderpresteren te lijf door hulp op maat

We gaan onderpresteren te lijf

  • Alleen op het Bonaventura
  • Onderzoek onder alle brugklassers
  • Eén op één hulp aan onderpresterende leerlingen
  • Verbeteren van motivatie
  • Aanleren van leerstrategieën

   Lees meer over onze aanpak tegen            onderpresteren op Leraar24.

Leerlingen die onderpresteren zijn leerlingen die presteren onder het niveau dat ze eigenlijk aankunnen. Gebrek aan motivatie of studievaardigheden zit hun prestaties in de weg.

Het Bonaventuracollege Burggravenlaan doet er met het speciale programma ‘Onderpresteren te lijf’ alles aan om deze leerlingen weer op weg te helpen en te stimuleren om op niveau te presteren.

 

Unieke aanpak met resultaat

Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft zich gespecialiseerd in het herkennen en helpen van leerlingen die onder hun niveau presteren. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 10 procent van de leerlingen onder zijn niveau presteert. Door dit probleem aan te pakken, wordt voorkomen dat een leerling zich niet op zijn plaats voelt. Met het programma ‘Onderpresteren te lijf’ worden leerlingen van begin tot eind gestimuleerd. Dit programma is uniek in de omgeving van Leiden en niet veel scholen in Nederland bieden een soortgelijk programma aan.

Stimuleren, motiveren en begeleiden

In de brugklas krijgt de leerling een onderzoek naar intelligentie, prestatie en motivatie. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de Radboud Universiteit, het Centrum voor begaafdheidsonderzoek. Uit dit onderzoek komen zogenaamde risicoleerlingen naar voren. Deze leerlingen krijgen een speciaal daarvoor opgeleide tutor aangewezen, die ervoor moet zorgen dat begeleiding en aanpak van problemen op de juiste manier gebeurt. Eén op één wordt het probleem besproken en worden handvatten aangereikt voor verbetering van motivatie en studievaardigheden.

Daarnaast biedt elke vakdocent de leerlingen leervaardigheden aan die bij diens vak horen, waardoor leerlingen op een bijzondere manier gestimuleerd worden. Doel van het programma is uiteraard wel dat de leerling, zonder de tutor, zelfstandig ook op het beste niveau gaat presteren.

Versneld doorlopen van de lesstof of extra uitdaging bieden

Oplossingen die bijvoorbeeld geboden worden zijn: versneld doorlopen van de leerstof zodat eerder examen gedaan kan worden of extra uitdaging door de lesstof op een andere manier aan te bieden. Niveaugroepen in een klas zorgen ervoor dat iedere leerling op zijn eigen niveau kan presteren. Onderpresteren komt vaak voor bij kinderen die hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen hebben baat bij een aanpak die verveling voorkomt, hen extra materiaal geeft, compact en verrijkt of die hen op een andere manier verrijkt.

Naast ‘Onderpresteren te lijf’ wordt het programma ‘Leiden Excellent’ aangeboden, waarin leerlingen samen met de Gemeente Leiden oplossingen moeten bedenken voor bestaande problemen. Het programma Leiden Excellent wordt tijdens reguliere lessen gegeven. Intellectuele uitdaging wordt in dit programma gekoppeld aan motivatie en sociale vaardigheden.