Leerlingbegeleiding Burggravenlaan

Voor iedere leerling is persoonlijke begeleiding van belang. Om leerlingen dit zo goed mogelijk te bieden, zet onze school in op verschillende aspecten van begeleiding. De begeleiding vindt al plaats door de vakdocenten. Daarnaast krijgt iedere leerling een mentor toegewezen en is er wekelijks een mentoruur. Omdat er altijd leerlingen zijn die liever op school huiswerk maken of voor wie het beter is om dat te doen, biedt onze school huiswerkbegeleiding aan. Voor onder meer een vervolgstudie kan een leerling altijd terecht bij een decaan. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de betreffende begeleiding.


      Zorg en begeleiding

      Mentoraat
  
      Decanaat

      Huiswerkbegeleiding  

      Huiswerkklas

 

Burggravenlaan 5 op een rij