ELOS-school (reizen en excursies) en ERASMUS+ (uitwisselingen)

In een wereld die steeds internationaler wordt, blijft het Bonaventuracollege niet achter: de lerende mens moet immers kennis vergaren van de internationaliserende wereld. De leerling op de middelbare school die ‘klaargestoomd’ wordt voor vervolgonderwijs en later voor de overheid of het bedrijfsleven zal gaan werken, zal in zijn of haar carrière te maken krijgen met deze internationaliserende wereld, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kennis over Europa.

Actueel: ERASMUS+

De Europese Commissie heeft het Bonaventuracollege Burggravenlaan en haar drie partnerscholen in Duitsland, Italië en Spanje een subsidie toegekend in de vorm van ERASMUS+. De ERASMUS+ subsidie wordt toegekend aan schoolprojecten voor innovatief onderwijs. Wij zijn ontzettend blij met de subsidie die de Europese Commissie ons heeft toegekend! 

ELOS: grensverleggend onderwijs

Vanuit verschillende oogpunten is het belangrijk dat het Bonaventuracollege en haar leerlingen internationaliseert. Men kan hierbij denken aan een groter internationaal bewustzijn van de wereld en toenemende kansen op een internationale carrière, bovendien zal dit een versteviging van het talenonderwijs betekenen. Het Bonaventuracollege biedt grensverleggend onderwijs, door een internationale dimensie in het lesprogramma aan te brengen. Onze school is een Elos-school, een door het Europees Platform gecoördineerde leerroute op maar liefst ruim 180 Europese EIos-scholen (EIO = Europese en Internationale Oriëntatie).

Leerlingen die Elos volgen, krijgen een zeer gevarieerd en activerend onderwijsaanbod, met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude. Verder worden er modules aangeboden in een of meer vreemde talen. Het aanbod omvat ook samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, uitwisselingen en bijzondere projecten en activiteiten, op school of daarbuiten.

ELOS op de Burggravenlaan

Voor dit schooljaar:

 Elos-leerlingen houden ook een eigen Elos-portfolio bij. Hierin tonen zij aan hoever zij ten opzichte van het Common Framework for European Competence (CFEC). Dit is het kader waarbinnen internationale kennis en vaardigheden zijn opgenomen op zes competentieniveaus.Dhr. A.G. van der Blom

Projectleider Internationalisering / Program Manager ERASMUS+
a.vanderblom@bonaventuracollege.nl

Dhr. P.J.C. Gheysen
ELOS coördinator onderbouw
p.gheysen@bonaventuracollege.nl

Mw. K.M. Navest
ELOS coördinator bovenbouw en beleidszaken
k.navest@bonaventuracollege.nl

Mw. M. de Vries
ELOS coördinator activiteiten kunst
m.devries@bonaventuracollege.nl

Dhr. A. Steenks
ELOS coördinator activiteiten exacte vakken
a.steenks@bonaventuracollege.nl

Mw. M. Lipnicka
ELOS coördinator sector- en profielwerkstukken
m.lipnicka@bonaventuracollege.nl

ELOS Burggravenlaan