Sportcommissie        Themaklas        BonaSport op Facebook 

 

BonaSport

 image005

"Bona Sport combineert voor leerlingen het educatieve klimaat met het
sportklimaat op school door de vele sportactiviteiten
die zij aanbiedt in of buiten de school."

 

image007.gif

"Bona Sport wil samen met de sportcommissie een sportactieve school creëren waarbij leerlingen enthousiast worden voor de verschillende sporten waarbij verdieping en verbreding centraal staat."

 

Hierbij spelen de volgende subdoelstellingen een grote rol:

1. Leerlingen ervaren om te sporten op hun eigen niveau in een
veilige, vertrouwde omgeving
2. Leerlingen leren alles omtrent sport, dus niet alleen de
fysieke aspecten, maar ook o.a. de sociale en mentale aspecten
3. Leerlingen krijgen en houden plezier in bewegen door het
grote sportaanbod wat ze aangereikt krijgen
4. Samenwerking tussen school en sportorganisaties, zodat er
win-winsituaties gecreëerd worden

 

Een aantal voorbeelden van onze sportactiviteiten zijn:

 De sportdagen voor 1e en 2e klas
Bij deze sportdagen spelen de verschillende klassen onderling tegen elkaar. Sporten die beoefend worden sluiten aan op de reguliere lessen.

 De activiteitendag voor de 3e klas
Tijdens deze dag kunnen leerlingen kiezen uit 3 sporten die ze kunnen beoefenen in de omgeving van Leiden.

 De Atletiekdag
Tijdens deze dag is de hele school betrokken bij de Atletiek meerkamp. De onderbouw gaat met z'n klas verschillende atletiekonderdelen beoefenen waarbij de resultaten worden omgezet naar punten en er uiteindelijk een winnende klas uit komt. De docenten en de bovenbouwleerlingen zijn deze dag aan het assisteren.
 

imagescaiustya