Van brugklas tot diploma met goede resultaten

Goede resultaten door

  • goede leraren
  • les in leervaardigheden
  • gevarieerde lessen
  • opbrengstgericht werken
  • intensieve examentraining

Het Bonaventura Burggravenlaan is een school met al het onderwijs onder één dak: gymnasium, atheneum, havo en mavo, van brugklas tot het diploma.

De school is trots op de resultaten van de afgelopen jaren: het slagingspercentage is uitstekend en de behaalde examencijfers liggen boven of op het landelijk gemiddelde.

Het Bonaventura Burggravenlaan probeert met allerlei hulpmiddelen leren leuk te maken voor de leerlingen. De prima resultaten zijn hier het gevolg van.

Uitstekende Resultaten

Al jaren slagen veel van onze leerlingen met hoge cijfers! De slagingspercentages en de examencijfers zijn in 2015 en 2016 wederom goed. Ook de rapportcijfers volgens de methode van em. prof. Jaap Dronkers over de toegevoegde waarde van het Bonaventura Burggravenlaan stemmen tot tevredenheid. Opnieuw worden het vwo en havo zeer hoog gewaardeerd. Van de Leidse scholen wordt onze havo zelfs het hoogste gewaardeerd. Deze zgn. Dronkerslijst voor 2014* is gepubliceerd door RTL Nieuws. 

2018

zie vwo

92% 91% 93%

2016

100%

92% 95% 98%

2015

gymnasium

vwo havo mavo
slagingspercentage 100% 94% 93% 94%
rapportcijfer RTL / Dronkers* 8,5 8,5 9,5 6,0
 

 Bonaventura Burggravenlaan leert leerlingen leren

Niet elke leerling weet hoe hij alle informatie op school het best tot zich moet nemen. We leren onze leerlingen daarom hoe ze moeten leren. Zo is plannen niet voor elk kind vanzelfsprekend, evenals structuur aanbrengen in de opdrachten. Handvatten als bijles of studiementoraat kunnen helpen. Door deze aanpak presteren onze leerlingen beter en kunnen zij met een goed gevoel terugkijken op een succesvolle middelbare schoolperiode.

 Aandacht voor basiskennis: taal en rekenen

Het is belangrijk dat leerlingen basiskennis opdoen waarmee ze kunnen functioneren in de maatschappij. Hiermee wordt bedoeld dat een leerling voldoende kennis moet hebben van bijvoorbeeld taal, wiskunde, maatschappij- en natuurvakken, sport en cultuur.

Regelmatig wordt in de media genoemd dat in het voortgezet onderwijs het niveau van taal en rekenen achterblijft. De overheid heeft daarom referentieniveaus vastgesteld, waaraan alle middelbare schoolleerlingen moeten voldoen. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan heeft extra aandacht voor taal- en rekenvaardigheden, waarbij de leerlingen worden klaargestoomd voor hun referentieniveau. 

 De verschillende cognitieve niveaus van leerlingen

Het is belangrijk dat een leerling op zijn niveau zo goed mogelijk presteert. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan werkt met de RTTI-methodiek: een methode waarbij het mogelijk is de vier cognitieve niveaus van leerlingen in kaart te brengen: reproductie, toepassing binnen bekende context, toepassing buiten bekende context en inzicht.

In het ‘Programma van toetsing en doorstroming’ is vastgelegd welke vaardigheid in welk leerjaar belangrijk is. Voor elk vak wordt een aantal RTTI-toetsen per jaar afgenomen, waaruit kan worden vastgesteld of een leerling voor elke vaardigheid het gewenste niveau heeft. Het voordeel van deze methode is dat docenten elke leerling gericht kunnen begeleiden.

 Gerichte begeleiding leidt tot opbrengstgericht werken

Door opbrengstgericht te werken en gerichte begeleiding te geven, worden onze leerlingen door de docenten begeleid naar het juiste diploma. Het Bonaventuracollege Burggravenlaan biedt differentiatie in de klas: het geeft passend onderwijs aan leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het leren, maar ook aan leerlingen die ver boven het gemiddelde uitsteken. Met ons speciale programma ‘Onderpresteren te lijf’ zorgen we ervoor dat onderpresteren voorkomen wordt. Tot slot biedt de school in het examenjaar alle examenleerlingen een intensieve examentraining aan.

button_aanmelden_openmiddag.jpg  button_brochure_aanvragen.jpg

aanmeld formulier 1  button stel een vraag 1