Uw kind aanmelden voor onze school

Belangrijke data

  • 15 maart 2018: sluiting aanmelding
  • 27 april 2018: uitslag toelating
  • 7 juni 2018: klasindeling bekend
  • 13 juni 2018: kennismakingsmiddag

Download het aanmeldformulier.

De weg van aanmelding naar plaatsing in onze brugklas kent een paar stappen.

De aanmelding van uw kind

U meldt uw kind vóór 15 maart 2018 aan op onze school door het aanmeldingsformulier aan ons te sturen. Het is van belang dat het burgerservicenummer (BSN) op het aanmeldingsformulier is genoteerd. Met het BSN kunnen wij het onderwijskundig rapport van de basisschool aanvragen. U ontvangt van ons een bericht zodra de aanmelding compleet is.

button_open_dagen2017.jpg  button aanmelden openmiddag rood                      

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1

 

 

De beoordeling van het onderwijskundig rapport

In het onderwijskundig rapport staan de gegevens die we nodig hebben om te beoordelen of we uw kind kunnen toelaten. De afspraak is dat de basisschool het onderwijskundig rapport op uiterlijk 15 maart voltooid heeft. We hanteren vervolgens een termijn van maximaal zes werkweken voor de beoordeling van de aanmelding. Zo nodig nemen we ook contact op met de basisschool.

Wat vermeldt de basisschool in het onderwijskundig rapport?

  • het advies voor het middelbare schoolniveau (vwo, havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo)
  • soms het advies voor een brugklastype (gymnasium, vwo, havo/vwo, havo, mavo/havo, mavo)
  • de uitslagen van de toetsen van het leerlingvolgsysteem
  • een beschrijving van de werkhouding
  • een beschrijving van het functioneren in een groep
  • een beschrijving van het contact van de school met de ouders

De toelating

Zodra de beoordeling is afgerond ontvangt u van ons een bericht over de toelating. U ontvangt dat bericht zes werkweken nadat we het onderwijskundig rapport hebben ontvangen. Als de aanmelding én het onderwijskundig rapport vóór 15 maart 2018 compleet zijn, dan informeren we u op uiterlijk 27 april 2018 over de toelating.

De indeling in een brugklas

De leerlingen die we hebben toegelaten worden ingedeeld in een bepaalde brugklas. We streven naar zo homogeen mogelijke klassen. U ontvangt van ons een bericht over de plaatsing op uiterlijk 7 juni 2018.

Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in de eerste plaats naar onderwijskundige gegevens van de basisschool, zoals het schooladvies. Zo nodig nemen we ook contact op met de basisschool. Daarnaast hebben ouders en leerlingen een voorkeur voor een brugklastype aangegeven. Verder werken we met het kader van een klassengrootte van maximaal 32 leerlingen. Tot slot kijken we naar dingen als de verdeling van jongens en meisjes en de wensen van leerlingen om bij iemand in de klas te komen.

Kennismakingsmiddag

Op woensdagmiddag 13 juni 2018 is van 14.00-16.00 uur maken de nieuwe brugklassers kennis met hun nieuwe klasgenoten, de mentor en de hulpmentoren. Leerlingen krijgen hiervoor te zijner tijd nog een uitnodiging.