Uw kind gaat naar de brugklas, en nu?

Kennismaken met de nieuwe school

  • Warme overdracht met leerkracht groep 8
  • Nieuwsbrieven voor ouders
  • Kennismakingsactiviteiten voor de zomervakantie
  • Kennismakingsweek na de zomervakantie

Als kinderen naar de brugklas gaan, is dat voor de meesten wel even wennen. De overstap van de veilige dorps- of buurtschool naar een middelbare school in een ander wijk of zelfs een andere plaats is groot. Bonaventuracollege Burggravenlaan doet er alles aan om de grote stap soepel te laten verlopen.

button_aanmelden_openmiddag.jpg  button_brochure_aanvragen.jpg

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1

 

 
De overdracht van basisschool naar middelbare school

Het contact met de verschillende basisscholen uit de omgeving is intensief en daaruit ontstaat een warme overdracht. Wij proberen door middel van de overdracht een kind al zo goed als mogelijk te leren kennen, waardoor wij in staat zijn goed op de komst van de nieuwe leerlingen voorbereid te zijn. Eventuele leerbelemmeringen als dyslexie of ADHD worden met de basisschool besproken, waardoor direct passende oplossingen geboden kunnen worden. Elke klas heeft een mentor, die als taak heeft de klas te begeleiden, maar ook een individuele leerling zo goed mogelijk te leren kennen.

Elkaar leren kennen

Bij een nieuwe school of nieuwe klas horen veel nieuwe mensen. Aan elkaar leren kennen wordt veel aandacht besteed. Al voor de zomervakantie vindt een kennismakingsmiddag plaats, waarbij de kinderen hun klasgenoten en hun mentor ontmoeten, maar ook het schoolgebouw van binnen kunnen ontdekken. Na de zomervakantie start een kennismakingsperiode, waarbij de mentor wordt bijgestaan door hulpmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die een brugklasleerling uit ervaring bij kan staan en wegwijs kan maken. Ook contact met u als ouder is belangrijk: een speciale kennismakingsavond zorgt ervoor dat de mentor niet alleen uw kind, maar ook u een beetje leert kennen. Na de kennismakingsperiode moet een leerling zich veilig en thuis voelen.

Veilige leeromgeving

Bonaventuracollege Burggravenlaan biedt een veilige leeromgeving waarin we met elkaar omgangsvormen afspreken en letten op de sfeer in de klas. Door problemen te signaleren en ze bespreekbaar te maken maakt de school dat een leerling zich veilig blijft voelen. Een pestprotocol helpt daarbij, in de mentorles wordt aandacht geschonken aan pesten. Een goede sfeer komt de leerprestaties ten goede en maakt dat uw kind zich thuis voelt.