Uw kind naar de brugklas mavo

Belangrijke punten

  • Gericht op doorstroom van mavo naar havo
  • Aanpak tegen onderpresteren
  • Extra aanbod van sport, kunst, ondernemen, talen, natuurwetenschap
  • Veel gebruik ICT in les en bij huiswerk
  • Warme overdracht met de basisschool
  • Veilige leeromgeving

Bij de zoektocht naar de juiste school is het belangrijk dat uw kind zich in de school thuis voelt. Een kind brengt in de jaren dat hij op de middelbare school zit een belangrijk deel van zijn tijd op school door. Als het advies van de basisschool mavo is, is onze mavo brugklas een goede keuze.

button_open_dagen2017.jpg  button_aanmelden_openmiddag_rood.jpg

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1
Uitstekend onderwijs

Maar waarom zou uw kind kiezen voor Bonaventuracollege Burggravenlaan? Een belangrijk voordeel van onze school is dat alle niveaus gegeven worden. Naast de brugklas mavo is er een brugklas havo/mavo, een brugklas vwo/havo en een brugklas gymnasium. Mocht uw kind echt niet op het juiste niveau zitten, is doorstromen binnen hetzelfde schoolgebouw mogelijk.

Ook na het behalen van een diploma is doorstromen naar een niveau hoger heel eenvoudig en in de vertrouwde omgeving. Bonaventuracollege Burggravenlaan is een wereldse school: er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering met extra taalonderwijs (Engels, Frans en Duits), maar ook aan sport, kunst, natuurwetenschap en ondernemerschap.

Resultaten mavo

 2016  
slagingspercentage 98%
examencijfer 6,3

 

Toelatingscriteria mavo

Basisschooladvies: mavo

Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar het schooladvies én het onderwijskundig rapport van de basisschool.

 

burggravenlaan_5_op_een_rij.jpg