Uw kind naar de brugklas havo / mavo

Belangrijke punten

  • Uitstekende examenresultaten
  • Aanpak tegen onderpresteren
  • Extra aanbod van sport, kunst, ondernemen, talen, natuurwetenschap
  • Veel gebruik ICT in les en bij huiswerk
  • Warme overdracht met de basisschool
  • Veilige leeromgeving

In de brugklas havo/mavo wordt onderwijs geboden op havoniveau. In deze klas worden kinderen geplaatst met een havo-advies, maar ook kinderen die een mavo-havo-advies hebben.

Het grootste voordeel van de brugklas havo/mavo is de dakpanconstructie: een kind dat van de basisschool een mavo/havo-advies krijgt, wordt gestimuleerd om op het optimale niveau te presteren.

button_open_dagen2017.jpg  button aanmelden openmiddag rood

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1
Uitstekend onderwijs

De cijfers worden op twee niveaus aangeboden, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de kwaliteiten van uw kind. Na het eerste brugjaar stroomt uw kind door naar het optimale niveau. Bonaventuracollege Burggravenlaan besteedt veel aandacht aan leren leren, verschillende leervaardigheden en onderpresteren.

Onze school biedt vijf themaklassen: extra taalonderwijs (Engels, Frans en Duits) in de internationale klas is een van de vijf. Daarnaast kan gekozen worden voor ondernemerschap (business klas), natuurwetenschap (science), sport en kunst.

Resultaten havo

2016  
slagingspercentage 95%
gem. examencijfer 6,4

Resultaten mavo

2016  
slagingspercentage 98%
gem. examencijfer 6,3

 

Toelatingscriteria havo / mavo

Schooladvies: havo of mavo/havo.

Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar het schooladvies én het onderwijskundig rapport van de basisschool.

 


burggravenlaan_5_op_een_rij.jpg