Uw kind naar de brugklas havo

Belangrijke punten

  • Homogene havo-klas
  • Uitstekende examenresultaten
  • Ontwikkelen van leervaardigheden
  • Extra aanbod van sport, kunst, ondernemen, talen, natuurwetenschap
  • Veel gebruik ICT in les en bij huiswerk
  • Warme overdracht met de basisschool
  • Veilige leeromgeving

In de brugklas havo worden alleen kinderen geplaatst met een havoadvies. Na het eerste jaar stromen leerlingen in principe door naar de tweede klas havo, maar ook opstromen naar de tweede klas atheneum is mogelijk als de prestaties goed zijn. 

button_open_dagen2017.jpg  button_aanmelden_openmiddag_rood.jpg

button stel een vraag 1  aanmeld formulier 1

Uitstekend onderwijs

Bonaventuracollege Burggravenlaan besteedt veel aandacht aan leren leren, verschillende leervaardigheden en heeft een aanpak tegen onderpresteren.

Onze school biedt vijf themaklassen: extra taalonderwijs (Engels, Frans en Duits) in de internationale klas is een van de vijf. Daarnaast kan gekozen worden voor ondernemerschap (business klas), natuurwetenschap (science), sport en kunst.

Resultaten havo

2016  
slagingspercentage 95%
gem. examencijfer 6,4

 

Toelatingscriteria havo

Schooladvies: havo

Voor de plaatsing in de brugklas kijken we naar het schooladvies én het onderwijskundig rapport van de basisschool.

 


burggravenlaan_5_op_een_rij.jpg