Overstappen naar het Bona

Uw kind wil overstappen naar het Bonaventuracollege Burggravenlaan

Soms moet een leerling overstappen naar een andere school bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor het beter is voor een kind om van school te wisselen.

Contact over overstappen

Voor klas 2, 3 en 4 mavo: dhr. E. Bink, e.bink@bonaventuracollege.nl

Voor klas 2, 3, 4 en 5 havo: dhr. R. van Gils, r.vangils@bonaventuracollege.nl  

Voor klas 2, 3, 4, 5 en 6 vwo: dhr. J. M. Janssen, j.janssen@bonaventuracollege.nl

Welke mogelijkheden zijn er op het Bonaventuracollege Burggravenlaan voor uw kind?

Bij een eventuele overstap is maatwerk nodig. Daarom is een gesprek belangrijk met de decaan van de leerlaag waar uw kind in geplaatst zou kunnen worden. In zo’n gesprek bespreken we de redenen om over te stappen en kijken we vooral naar de beste plek voor uw kind. Wij kunnen vanzelfsprekend niet garanderen dat er ruimte is in elke leerlaag, maar ook dat zal in een gesprek duidelijk worden.

Overstappen tijdens een schooljaar

Een overstap aan het begin van het nieuwe schooljaar is vaak het meest praktisch, maar niet altijd mogelijk. Tussentijds overstappen kan soms nodig zijn. Wij zullen na een gesprek met u als ouder en uw kind altijd contact zoeken met de school waar uw kind vandaan komt. Een leerling kan namelijk pas uitgeschreven worden op de oude school als er een inschrijving op een nieuwe school heeft plaatsgevonden.

button_open_dagen2017.jpg  button_aanmelden_openmiddag_rood.jpg

aanmeld formulier 1  

button stel een vraag 1

Overstappen aan het einde van een schooljaar

Als in de loop van een schooljaar blijkt dat een overstap naar het Bonaventuracollege Burggravenlaan een optie wordt, is het goed om ruim voor het einde van het schooljaar contact met de school op te nemen. Zeker voor de bovenbouw is dit belangrijk, omdat we dan op tijd kunnen zien of er ruimte is in alle profielen.

Havo-examen?

Leerlingen die bij ons havo-eindexamen gedaan hebben, kunnen bij ons naar het vwo, mits de resultaten goed genoeg zijn. Ook voor leerlingen die op andere scholen een havo-examen hebben gedaan, is dit mogelijk. Voor hen geldt eveneens dat er vroegtijdig contact opgenomen moet worden.

Hoe zit het met behaalde resultaten?

In de onderbouw spelen behaalde resultaten alleen een rol bij de overplaatsing zelf, maar cijfers worden niet meegenomen. Dat kan anders zijn  in de bovenbouw waar schoolexamenresultaten mee kunnen worden genomen. Dat is weer afhankelijk van de PTA’s (Programma Toetsing en Afsluiting) van de verschillende scholen.

Belangrijk:

Wij houden ons aan de overgangsregeling van de oude school. Dit betekent dat een leerling die is blijven zitten op zijn eigen school, bij ons in principe niet over kan.