Burggravenlaan

gymnasium, atheneum, havo, mavo

sprinten

Agenda

Voor de jaaragenda: zie linksboven

ma 27 aug 2018 - vr 19 jul 2019

 

BonaSport        Sportcommissie        Themaklas        BonaSport op Facebook

 

Bona Sportcommissie

 

Doelstelling

Leerlingen maken d.m.v. participatie in de Bona Sportcommissie (BSc) kennis met aspecten die bij de organisatie van sportieve activiteiten aan bod komen. Zij worden in meer of in mindere mate direct betrokken bij het bedenken, de uitvoering en de begeleiding van sportieve activiteiten. Zij ontwikkelen hierdoor een groter organisatorisch vermogen en maken kennis met de deelname aan een bestuur.

Invulling

 Leden van de BScparticiperen in de organisatie van

  •  schoolsporttoernooien.
  •  vrijdagmiddagactiviteiten
  •  sportdagen
  •  de Bona Atletiek Kampioenschappen
  •  binnenschoolse activiteiten
  •  

 

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Om deel te nemen in de BScmoet een leerling aan een aantal criteria voldoen:

  • De leerling heeft een grote affiniteit met sport (zonder daarin te moeten uitblinken) 
  • De leerling zit in de 3e, 4e, 5e of 6e klas. 
  • De schoolprestaties van een leerling moeten aangeven dat een leerling in ruime mate aan zijn schoolverplichtingen voldoet en dat er naast school sprake is van extra ruimte die ten behoeve van de BSc kan worden ingezet. De schoolprestaties van een leerling gaan echter te allen tijde voor en de school behoudt zich dan ook het recht voor om een leerling uit te sluiten van de BSc indien participatie aan de BSc de schoolprestaties nadelig beïnvloedt.
  • De ouders van de leerling gaan akkoord met de deelname en zijn op de hoogte van de voorwaarden.

Aanmelden?
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe sportcommissie leden! Dus als je interesse hebt, meld je dan aan bij Dhr. Stronkhorst.

  

imagescaiustya