Excursie Cronesteijn: biologie (brugklassen)

We hadden dit jaar mooie zonnige dagen, net niet te warm, bij de excursies naar park Cronesteijn met de brugklassen. De leerlingen hebben het park ontdekt op de fiets, waarbij ze vegetatietypes optekenden in de plattegrond van Cronesteijn. Ze maakten foto’s van boterbloemen, rode klaver, eik, brandnetels, etc. Het water van de sloot werd doorgekamd op zoek naar "wilde beesten". En deze safari leverde onder andere de griezelige waterschorpioen op en de bizarre staafwants...

Commentaar van de leerlingen zelf: ”Geen idee dat er zoveel dieren in een sloot kunnen zitten!”,“Ik wil een vis vangen!”,“Wat is dat voor worm? O nee, getver een BLOEDZUIGER???” “Meneer, de secchi-schijf ligt in de sloot, hoe krijgen we hem er weer uit?" Tja, dat kan ook gebeuren...

We kunnen terugkijken op leuke middagen waarop leerlingen veel geleerd hebben zoals waarnemen, determineren en de waarnemingen vastleggen. De opmaat voor onderzoek doen!

Foto's: dhr. Rijsbergen« Terug naar het overzicht